Τμήμα Γεωργίας


Αρ. Διαγωνισμού Τίτλος Διαγωνισμού Διαδικασία Κριτήριο Aνάθεσης Ημ. Ανάθεσης Σχετικά Αρχεία
Σ.Δ. 42/2023 Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Αναλυτικού Ζυγού για το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας- Οινολογίας - Αρ. Προσφοράς ΣΔ 42/2023 Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 16/10/2023 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δ.Δ. 04/2023 Αγορά σταφυλιών για τις ανάγκες οινοποίησης του πρότυπου οινοποιείου του Τμήματος Γεωργίας (Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας) Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 21/07/2023 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 17/2023 Αγορά χημικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για το εργαστήριο του κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 12/5/2023 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 13/2023 Διεξαγωγή του διαγωνιστικού μέρους και την τελετή βράβευσης του 14ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου 2023 Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 27/03/2023 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 27/2022 Προμήθεια και εγκατάσταση Συσκευής απόσταξης για το εργαστήριο Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής – ποιότητας 12/9/2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 25/2022 Προμήθεια ηλεκτρικού ημιαυτόματου ταπωτικού μηχανήματος για το πρότυπο οινοποιείο Τμήματος Γεωργίας Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής – ποιότητας 12/9/2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δ.Δ. 01/2022 Αγορά σταφυλιών για τις ανάγκες οινοποίησης του πρότυπου οινοποιείου του Τμήματος Γεωργίας Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 27/07/2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 07/2020 Προσφορά για ξύλινα παλέτα στιβάγματος σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 09/03/2020 Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip
Σ.Δ. 07/2021 Προσφορά για αγορά Χαρτοσακούλων με βαλβίδα για συσκευασία σπόρων σιτηρών Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 23/02/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δ.Δ. 02/2021 Αναναίωση Συμβολαίου Συντήρησης Συστήματος Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Αλληλογραφίας Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 05/12/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 08/2022 Παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή του διαγωνιστικού μέρους και τη διεξαγωγή της τελετής βράβευσης του 13ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου. 2022 που θα γίνει στη Λεμεσό από τις 2-6 Μαϊου Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 03/03/2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 33/2021 Προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση ενός συστήματος Αέριας Χρωματογραφίας με Ανίχνευση Ιονισμού Φλόγας για το Εργααστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 17/08/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 05/2021 Προμήθεια συγκροτήματος εκτύπωσης και επικόλλησης ετικετών σε συσκευασίες σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 16/02/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δ.Δ. 01/2021 Αγορά σταφυλιών για την κάλυψη των αναγκών του Πρότυπου Οινοποιείου του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 10/08/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 55/2021 Προμήθεια μιας ημιαυτόματης ετικεταριστικής μηχανής για το πρότυπο οινοποιείο του Τμήματος Γεωργίας Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 29/11/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 11/2022 Προμήθεια διακομιστή (Server), μεταφορά δεδομένων και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης για τις ανάγκες του Κλάδου Αμπελουργίας - Οινολογίας. Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 11/03/2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 19/2021 Αγορά χημικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για το εργαστήριο του κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 05/05/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 06/2021 Προσφορά για αγορά σακουλών bigbag πολυπροπυλενίου για συσκευασία σπόρων του Σποροπαραγωγικού Κέντρου Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 16/02/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 02/2020 Εφαρμογή φυτοπρστατευτικών στις περιοχές Αθαλάσσας και Κιβισιλιού και καλλλιέργειας στην περιοχή Μαθιάτη Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 17/01/2020 Δ 2 2020 ΠΡΟΣΦΟΡΑ.zip
Σ.Δ. 04/2020 Παροχή υπηρεσιών για τη διαμονή και φιλοξενία των μελών της Κριτικής Επιτροπής του 13ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 26/02/2020 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δ.Δ. 02/2020 Προμήθεια και εγκατάσταση ενος φούρνου χρωματογραφικών στηλών για το σύστημα υγρής χρωματογραφίας SHIMADZU, στο εργαστήριο του κλάδου αμπελουργίας και οινολογίας Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 03/07/2020 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σ.Δ. 17/2020 ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει συνολικής τιμής 23/06/2020 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Α.Δ. 03/2020 Πώληση σπόρων σιταριού για επεξεργασία, του Σποροπαραγωγικού Κέντρου του Τμήματος Γεωργίας Ανοικτή Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 24/06/2020 Δ 3 2020 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.zip
Σ.Δ. 54/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΤΟΥ 13ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΥ Συνοπτική Διαδικασία Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής/ κόστους 09/05/2020 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top