Τμήμα Γεωργίας


Στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής , υπάγονται οι Κλάδοι Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης, ΔΙΓΕΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων και Διαχείρισης Κινδύνων.


Προϊστάμενος του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής είναι ο Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας Δρ Αρτέμης Αντωνιάδης, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22408515 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mantoniades@da.moa.gov.cy.