Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λευκωσίας/Κερύνειας


Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας/Κερύνειας στεγάζεται στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, στο ισόγειο του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών στην οδό: Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία. Διαθέτει επίσης, ένα Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο στην Ευρύχου το οποίο εξυπηρετεί κοινό κάθε Παρασκευή 09:00 - 13:00.

Αρχικά, και πριν το 1974, το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας οριοθετούνταν από τα διοικητικά όρια της Επαρχίας Λευκωσίας. Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Κερύνειας λειτουργούσε αυτοδύναμα στα διοικητικά όρια της Επαρχίας Κερύνειας. Μετά την Τουρκική εισβολή και την κατάληψη του βόρειου μέρους της Κύπρου, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας υπάγεται και η κατεχόμενη περιοχή της Κερύνειας.

Η Επαρχία Λευκωσίας είναι χωρισμένη σε 7 γεωργικές περιφέρειες. Οι περιφέρειες εξυπηρετούνται από Περιφερειακούς Λειτουργούς για θέματα γεωργίας, ανάλογα με τη περιφέρεια καθώς και από Λειτουργό Προστασίας Φυτών και Λειτουργό Κτηνοτροφίας για όλες τις περιφέρειες.

-Βλέπε σχετικό Πίνακα Περιφερειών στο τέλος

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας/Κερύνειας είναι:

1) Ενημέρωση και καθοδήγηση του αγροτικού κόσμου σε θέματα που αφορούν:

α) την προώθηση των κυβερνητικών αναπτυξιακών Σχεδίων στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας,
β) το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020,
γ) τη Νομοθεσία που προκύπτει από την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, και δ) τις δυνατότητες και προοπτικές δραστηριοποίησης στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής ή της μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.
Η ενημέρωση και καθοδήγηση γίνεται σε οργανωμένες εκδηλώσεις, σε ατομικό επίπεδο ή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, ημερήσιο και περιοδικό τύπο) καθώς και με διανομή διαφωτιστικού έντυπου υλικού, το οποίο μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί από το Γραφείο μας.

2) Εκπαίδευση των γεωργών και κτηνοτρόφων μέσω οργανωμένων συγκεντρώσεων και συστηματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε θέματα που αφορούν:

α) τις καλλιεργητικές πρακτικές,
β) την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής,
γ) τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
δ) την εφαρμογή μέτρων προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος,
ε) την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, και
στ) την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών γεωργικών προϊόντων.

3) Εφαρμογή και έλεγχος Σχεδίων κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της γεωργίας που βασίζονται σε κοινοτική Νομοθεσία.

4) Εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση χαλίτικης γης, καθώς και για έκδοση Πολεοδομικών και Ερευνητικών Αδειών

5) Παραλαβή, μηχανογράφηση κ.λ.π., αιτήσεων για τα Μέτρα και Καθεστώτα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

6) Διεξαγωγή ομαδικής καταπολέμησης τρωκτικών (ποντίκα) και εντόμων με στόχο την προστασία των φυτών και κατ’ επέκταση των ανθρώπων.

7) Διεξαγωγή επισκοπήσεων φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφικών Κλάδων.

8) Εποπτεία και διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών.

9) Εποπτεία και καθοδήγηση Συνδέσμων Προστασίας Ελιάς κατά του Δάκου.

10) Διαχείριση Μητρώου Αγροτών.

11) Διαχείριση Σχεδίων Πετρελαίου Κίνησης.

12) Διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών που ανατίθενται κατά καιρούς από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες ή Ημικρατικούς Οργανισμούς.

13) Συνεργασία με Αγροτικές Οργανώσεις, Τοπικές Αρχές, Συνεργατικές Εταιρείες ή Οργανωμένα Σύνολα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αγροτών.

14) Διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν θέματα Διαχείρισης Κινδύνων.

Κύριο μέλημα του γραφείου μας είναι πάντα η έγκαιρη και έγκυρη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το γραφείο μας είναι ανοικτό προς το κοινό καθημερινά από τις 7:30 μέχρι τις 15:00. Το προσωπικό του γραφείου μας είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε για θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας.


Επικοινωνία με το προσωπικό
Πίνακας Περιφερειών