Τμήμα Γεωργίας


Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου
Δραστηριότητες Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου
Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου στεγάζεται στο κτίριο Ε΄, στο δεύτερο και τρίτο όροφο των Νέων Κυβερνητικών Κτιρίων, έναντι του Δικαστηρίου Πάφου, στην οδό Νεόφυτου Νικολαΐδη.

Στόχος του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου (ΕΓΓ Πάφου) είναι η εξυπηρέτηση όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της Επαρχίας Πάφου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο στην Πόλη Χρυσοχούς που εξυπηρετεί το διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς και Τηλλυρίας.
Δραστηριότητες και Υπηρεσίες που προσφέρει το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου και Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο Πόλεως Χρυσοχούς :
1. Καθοδήγηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των γεωργοκτηνοτρόφων είτε σε ατομικό επίπεδο μέσω επιτόπιων επισκέψεων, είτε σε συλλογικό, μέσω οργανωμένων διαφωτιστικών συγκεντρώσεων ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως ραδιόφωνο, περιοδικά και διαδικτυακά σε θέματα που αφορούν:
- Καλλιεργητικές πρακτικές
- Εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής
- Βελτίωση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων
- Εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος
- Παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προς τον καταναλωτή γεωργικών προϊόντων

.2. Ενημέρωση του αγροτικού κόσμου σε θέματα που αφορούν προώθηση διάφορων αναπτυξιακών Σχεδίων στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας:
- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
- Νομοθεσίες που προκύπτουν από εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.
- Μητρώο Αγροτών, Σχέδια Πετρελαίου Κίνησης κ.α.

3. Έλεγχος, παρακολούθηση πληθυσμών και καταπολέμηση τρωκτικών.

4. Έλεγχος και παρακολούθηση πληθυσμού εντόμων.

5. Επισκοπήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής.

6. Επίβλεψη λειτουργίας και καθοδήγησης Συνδέσμων Προστασίας αμπελιών.

7.Έλεγχος και πιστοποίηση παραγωγής πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών.

8. Διεξαγωγή επισκοπήσεων φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφικών κλάδων.

9. Επίβλεψη λειτουργίας και διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών.

10. Διεκπεραίωση εργασίας που ανατίθεται από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες ή Ημικρατικούς Οργανισμούς.

11. Συνεργασία με Αγροτικές Οργανώσεις, Τοπικές Αρχές, Οργανώσεις/Ομάδες Παραγωγών ή Οργανωμένα Σύνολα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αγροτών.

12.Θέματα Διαχείρισης κινδύνων (Εκτιμήσεις ζημιών που προκύπτουν στην γεωργοκτηνοτροφία
κ.α)

13.Εκτιμήσεις ζημιών προς άλλες κρατικές υπηρεσίες.

14.Διαχείριση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εκπαίδευση ή εξέταση αιτητών.

15.Θέματα Αμπελουργίας/Οινολογίας: φυτεύσεις, εκριζώσεις, αναδιαρθρώσεις αμπελώνων, δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών, δηλώσεις αποθεμάτων οίνων κτλ.

16. Έκδοση βεβαιώσεων και τήρηση σχετικών Μητρώων (Βιοκαλλιεργητών, Καλλιεργειών για απασχόληση αλλοδαπών, για τις Λαϊκές Αγορές και χρήση σε διάφορες Υπηρεσίες).

17. Αναλύσεις εδάφους/νερού.

18. Μελισσοκομία.

19. Ενημέρωση/εκπαίδευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για ψεκαστήρες.

20. Συμβουλές για τις πρόνοιες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

21. Διεκπεραίωση σχετικών λογιστικών και ταμειακών εργασιών.
Επίσης, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, λειτουργεί το Κέντρο Εκπαιδεύσεων και Επιδείξεων, το οποίο στεγάζεται στην Αχέλεια, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις σε γεωργοκτηνοτρόφους από Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας. Παράλληλα γίνονται εκπαιδεύσεις και στην Περιφέρεια Πόλης Χρυσοχούς.Επικοινωνία με το προσωπικό