Τμήμα Γεωργίας


Κλάδος Τομέας Τύπος Εγγράφου Τίτλος Αρχείο Σχόλια
Γεωργικών Εφαρμογών Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 27 Αίτηση Διαπίστευση Φορέων για σκοπούς εκπόνησης Σχεδίων Βελτίωσης: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Φυσικού Προσώπου Acrobat Reader File
Γεωργικών Εφαρμογών Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 27 Αίτηση Διαπίστευση Φορέων για σκοπούς εκπόνησης Σχεδίων Βελτίωσης: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νομικού Προσώπου Acrobat Reader File
Γεωργικών Εφαρμογών Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 27 Ενημερωτικό έντυπο Διαπίστευση Φορέων για σκοπούς εκπόνησης Σχεδίων Βελτίωσης των Παρεμβάσεων Α.Α. 4.1.1, Α.Α. 4.1.2, Α.Α. 4.1.3 και Α.Α. 5 Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας Σχέδιο Έκτακτο Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων για αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν στην γεωργική παραγωγή και στα μέσα παραγωγής από πυρκαγιές που ξέσπασαν κατά την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, 2023 σε κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας Σχέδιο Σχέδιο για στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση του αγροτικού περιβάλλοντος από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν κατά την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, 2023 σε κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμμα Ανακοίνωση Ανακοίνωση στον Τύπο-Προκήρυξη Παρέμβασης στον Μελισσοκομικό Τομέα 2024 Acrobat Reader File Υποβολή Αιτήσεων από 07/03/2024-27/03/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμμα Αίτηση Αίτηση Μελισσοκομικού Προγράμματος για τις Δράσεις Δ2 και Ε Acrobat Reader File Υποβολή Αιτήσεων από 07/03/2024-31/07/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμμα Αίτηση Αίτηση Μελισσοκομικού Προγράμματος για τις Δράσεις Α,και Στ Acrobat Reader File Υποβολή Αιτήσεων από 07/03/2024-31/07/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμμα Αίτηση Αίτηση Μελισσοκομικού Προγράμματος για τις Δράσεις Β1,Β2.Γ και Δ1 Acrobat Reader File Υποβολή Αιτήσεων από 07/03/2024-27/03/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτούντων Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Προκήρυξη ΕΠΣΑ 3 Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2023 - 2024 Οδηγίες Γενική Ενημέρωση για την Δράση «Κατασκευή / Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξηρολιθιάς σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής» Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 15/01/2024 - 26/01/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Προκήρυξη ΕΠΣΑ 3 Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2023 - 2024 Ανακοίνωση Δράση «Κατασκευή / Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξηρολιθιάς σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής» Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 15/01/2024 - 26/01/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Προκήρυξη ΕΠΣΑ 3 Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2023 - 2024 Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής και Ενημέρωση αιτούντων στη Δράση «Κατασκευή / Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξηρολιθιάς σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής» Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 15/01/2024 - 26/01/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Προκήρυξη ΕΠΣΑ 3 Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2023 - 2024 Οδηγίες Οδηγός Υποβολής αίτησης Δράσης «Κατασκευή / Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξηρολιθιάς σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής» Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 15/01/2024 - 26/01/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2023 - 2024 Οδηγίες Γενική Ενημέρωση για την Παρέμβαση ΕΠΣΑ, Δράσεις 1α και 1β Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 11/12/2023 - 22/12/2023
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2023 - 2024 Οδηγίες Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων Δράσεων ΕΠΣΑ 1α και 1β μέσω GOV CY Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 11/12/2023 - 22/12/2023
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2023 - 2024 Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής και Ενημέρωση αιτούντων για την Παρέμβαση ΕΠΣΑ 1α και 1β 2023 -2024 Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 11/12/2023 - 22/12/2023
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2023 - 2024 Ανακοίνωση Ανακοίνωση - Προκήρυξη ΕΠΣΑ 1α και 1β 2023 -2024 Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 11/12/2023 - 22/12/2023
Προϊόντων Ποιότητας Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Οδηγίες Kullanımına ilişkin Genel Kılavuz İlkeler Korumalı Menşe Adı (PDO) ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI HELLIM Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Εγχειρίδιο εφαρμογής Εγχειρίδιο υποβολής αιτήσεων για σκοπούς έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Ένσταση Ένσταση για διοικητικό έλεγχο Acrobat Reader File
Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης Παρέμβαση LEADER Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις παρέμβασης LEADER Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ 2023-27 Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 9/12/2022 - 5/5/2023
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Αμπελοκαλλιέργεια Γνωστοποίησης Πρόθεση Νέας Φύτευσης Αμπελώνα και Φύτευσης Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Αμπελοκαλλιέργεια Γνωστοποίησης Εκτέλεση εκρίζωσης και αναφύτευσης αμπελώνων Acrobat Reader File
Χρήσης Γης και Ύδατος Αγρομηχανικής Σύμβαση Μίσθωση κτηνοτροφικών οικοπέδων τον Διευθυντή απ' ευθείας σε κτηνοτρόφους Acrobat Reader File
Χρήσης Γης και Ύδατος Αγρομηχανικής Εγχειρίδιο εφαρμογής - ενημέρωση αιτητών Διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών Acrobat Reader File
Χρήσης Γης και Ύδατος Αγρομηχανικής Αίτηση ΤΓ 607 - Αίτηση μίσθωσης κτηνοτροφικού οικοπέδου σε κτηνοτροφική περιοχή Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Ζώα βιολογικής εκτροφής Γνωστοποίηση ΤΓ 703 - Διαθεσιμότητα ζώων βιολογικής εκτροφής Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Συμβατικό φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό Αίτηση άδειας ΤΓ 509 - Φυτικο πολλαπλασιαστικό υλικό,συμβατικής προέλευσης, για χρήση στη βιολογική γεωργία Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Βιολογικής εκτροφής Γνωστοποίηση ΤΓ 704 - Διαθέσιμα ιχθύδια υδατοκαλλιέργειας βιολογικής εκτροφής Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Ιχθύδια μη βιολογικής εκτροφής Αίτηση άδειας ΤΓ 706 - Εισαγωγή ιχθυδίων μη βιολογικής εκτροφής, σε μονάδα βιολογικής παραγωγής Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Ζώα μη βιολογικής εκτροφής Αίτηση άδειας ΤΓ 705 - Εισαγωγή ζώων μη βιολογικής εκτροφής σε μονάδα βιολογικής εκτροφής Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη Ανακοίνωση Καθεστώς 4.3.1:Ανακοίνωση Ε' προκήρυξης Acrobat Reader File Αιτήσεις μεταξύ 8/6/2023 καο 31/12/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Καθεστώτος 4.3.1 - Ε Προκήρυξη Acrobat Reader File Αιτήσεις μεταξύ 8/6/2023 καο 31/12/2024
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022 - 2023 Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής ΕΠΣΑ 1γ 2022-2023, 2η Προκήρυξη Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Οδηγίες General Guidelines regarding the usage of the Protected Designation of Origin Halloumi Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΕΠΣΑ 1γ 2022-2023 Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτούντων - ΕΠΣΑ 1γ 2022-2023 Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 15/4/2023 - 10/5/2023
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΕΠΣΑ 1γ 2022-2023 Οδηγός Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων μέσω GOV.CY Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 15/4/2023 - 10/5/2023
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΕΠΣΑ 1γ 2022-2023 Γενική Ενημέρωση για το Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος 2022-2023 Γενική Ενημέρωση για το Μέτρο Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 15/4/2023 - 10/5/2023
Αμπελουργίας/ Οινολογίας 15ος Διαγωνισμός Οίνου Αίτηση Αίτηση συμμετοχής, 15ου Διαγωνισμού Οίνου Acrobat Reader File
Αμπελουργία - Οινολογία Viticulture - Oenology 15th Cyprus Wine Competition Rules of Procedures Rules of Procedures,15th Cyprus Wine Competition Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας 15ος Διαγωνισμός Οίνου Διαδικασίες συμμετοχής Διαδικασίες συμμετοχής, 15ου Διαγωνισμού Οίνου Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας 15ος Διαγωνισμός Οίνου Δήλωση συγκατάθεσης Δήλωση συγκατάθεσης, 15ου Διαγωνισμού Οίνου Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Οδηγίες Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες που αφορούν στη χρήση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Χαλλούμι/Halloumi/Hellim Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης Παρασκευής/Διακίνησης Ζωοτροφών για ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τη χρήση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ''Χαλλούμι'' (Halloumi)/''Hellim'' Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομία Αίτηση Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2023 Δράσεις Α, Β1, Β2, Γ, Δ1, Δ2, Ε και Στ Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομία Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μελισσοκομικού Προγράμματος 2023 Acrobat Reader File
Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης Παρέμβαση LEADER Οδηγίες Διευκρίνιση κατά την υποβολή αιτήσεων για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της παρέμβασης «LEADER» Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 9/12/2022 - 5/5/2023
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση για αναίρεση αυξημένης στρεμματικής απόδοσης Acrobat Reader File 2023
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 21 -Χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης διανομέα Φ.Π - 2023 Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - 2023 Αίτηση Έντυπο 50-Ανανέωση πιστοποιητικού κατάρτισης διανομέα ΦΠ Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2022-2023 Ενημέρωση Γενική Ενημέρωση Δράση ΕΠΣΑ 1β.3: Κατασκευή/Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξερολιθιάς Σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων 9/12/2022 - 29/12/2022
Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης Παρέμβαση LEADER Οδηγίες Διάγραμμα Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης Word File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 9/12/2022 - 5/5/2023
Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης Παρέμβαση LEADER Οδηγίες Εξειδίκευση Κριτηρίων Αξιολόγησης Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 9/12/2022 - 5/5/2023
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2022-2023 Οδηγίες Οδηγός για εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «GOV.CY» και υποβολή αίτηση στη Δράση ΕΠΣΑ 1β.3: Κατασκευή/Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξερολιθιάς Σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων 9/12/2022 - 29/12/2022
Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης Παρέμβαση LEADER Αίτηση Έντυπο Αίτησης Αναγνώρισης Ομάδας Τοπικής Δράσης για την Υλοποίηση της Παρέμβασης LEADER Word File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 9/12/2022 - 5/5/2023
Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης Παρέμβαση LEADER Οδηγίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ) LEADER: Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 9/12/2022 - 5/5/2023
Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης Παρέμβαση LEADER Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της παρέμβασης «LEADER» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολίτικης 2023 – 2027 Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων: 9/12/2022 - 5/5/2023
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2022-2023 Ανακοίνωση Δράση ΕΠΣΑ 1β.3: Κατασκευή/Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξερολιθιάς Σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων 9/12/2022 - 29/12/2022
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2022-2023 Εγχειρίδιο Εφαρμογής Δράση ΕΠΣΑ 1β.3: Κατασκευή/Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξερολιθιάς Σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αιτήσεων 9/12/2022 - 29/12/2022
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αμπελοϊνικά Προϊόντα Ανακοίνωση Μέτρο 22: Έκτακτη ενίσχυση για στήριξη των γεωργών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία: Δράση Γ: Αμπελουργία (ποικιλίες «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο») Acrobat Reader File Ημερ. υποβολής αίτησης από 28/11/2022-12/12/2022
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αμπελοϊνικά Προϊόντα Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μέτρο 22: Έκτακτη ενίσχυση για στήριξη των γεωργών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία Δράση Γ: Αμπελουργία (ποικιλίες «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο») Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αμπελοϊνικά Προϊόντα Ενημερωτικό έντυπο Μέτρο 22: Έκτακτη ενίσχυση για στήριξη των γεωργών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία Δράση Γ: Αμπελουργία (ποικιλίες «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο») Acrobat Reader File Ημερομ. υποβολής αιτήσεων από 28/11/2022 - 12/12/2022
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αμπελοϊνικά Προϊόντα Οδηγός υποβολής αιτήσεων Μέτρο 22: Έκτακτη ενίσχυση για στήριξη των γεωργών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία: Δράση Γ: Αμπελουργία (ποικιλίες «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο») Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Γεωργών Οδηγός Οδηγός Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 2022 Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Πατατόσπορος Δήλωσης Δήλωση Πρόθεσης Παραγωγής πιστοποιημένου πατατοσπόρου Acrobat Reader File Π2
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Πατατόσπορος Αίτηση Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα παραγωγής πιστοποιημένου πατατόσπορου Acrobat Reader File Π3
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Πατατόσπορος Ένσταση Έντυπο υποβολής ένστασης Acrobat Reader File ΠΥ 16 ΣΤ
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Πατατόσπορος Εξουσιοδότηση Έντυπο εξουσιοδότησης σε περίπτωση εκπροσώπησης παράγωγου Acrobat Reader File ΠΥ 16Ζ
Προϊόντων Ποιότητας Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων - ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας Αίτηση Αίτηση καταχώρισης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων - ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας Ένσταση Έντυπο ένστασης κατά αίτησης καταχώρισης για εγγραφή ονομασίας Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων - ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας Αίτηση Έντυπο αίτησης προσωρινής τροποποίησης προδιαγραφής Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων - ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας Αίτηση ΤΓ 540 Αίτηση στον φορέα ελέγχου για παραχώρηση κωδικών αριθμών Acrobat Reader File ΤΓ 540
Προϊόντων Ποιότητας Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων - ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας Αίτηση Έντυπο αίτησης έγκρισης ή αναναίωσης ισχύουσας έγκρισης μίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ Acrobat Reader File Τ.Γ. 536
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις Συνεργασίας Έκθεσης Ολοκλήρωσης του Έργου Έκθεσης Ολοκλήρωσης του Έργου 19.2.4 Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Ζημιές από αγρινά Αίτηση Υποβολή αίτησης για περίφραξη με σκοπό την προστασία από τα αγρινά 2024 Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Δήλωσης Υπεύθυνη Δήλωση Κτηνοτρόφου για ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τη χρήση της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2021 - 2022 Ανακοίνωση Ανακοίνωση - Παράτασης ΕΠΣΑ 1β 2021-2022 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Έξοδα Λειτουργίας – Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης» Ανακοίνωση Ανακοίνωση Καθεστώτος 19.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Έξοδα Λειτουργίας – Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης» Αίτηση Αίτηση Καθεστώτος 19.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)» Ανακοίνωση Ανακοίνωση Καθεστώτος 19.3 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2021 - 2022 Ενημέρωση Ενημέρωση για το Μέτρο ΕΠΣΑ 1β Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής» Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Δράση 19.2.5 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)» Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής Καθεστώτος 19.3 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2021 - 2022 Ανακοίνωση Ανακοίνωση - ΕΠΣΑ - 1β 2021-2022 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής» Ανακοίνωση Ανακοίνωση Δράσεις 19.2.5 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Έξοδα Λειτουργίας – Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης» Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής Καθεστώτος 19.4 Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Σχέδιο Σχέδιο Ελέγχου & Πιστoποίησης για τη χρήση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ) Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις Συνεργασίας Αίτηση Αίτηση Δράσης 19.2.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις Συνεργασίας Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής Δράσης 19.2.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις Συνεργασίας Κριτήρια Μοριοδότησης Κριτήρια Μοριοδότησης Δράσης 19.2.4 Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Αίτηση Aίτηση Τυροκομείου για ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τη χρήση της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις Συνεργασίας Ανακοίνωση Ανακοίνωση Δράσης 19.2.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)» Αίτηση Αίτηση Καθεστώτος 19.3 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις Συνεργασίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δράσης 19.2.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας Ανακοίνωση Ανακοίνωση Δράσης 19.2.3.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας Κριτήρια Μοριοδότησης Κριτήρια Μοριοδότησης Δράσης 19.2.3.2 Excel File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Κατηγοριοποίηση περιοχών σε αστικές και αγροτικές Παρ. 5 - Κατηγοριοποίηση περιοχών σε αστικές και αγροτικές Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής της Δράσης 19.2.3.1 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παρ. 1 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19.2.3.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση για την Δράση 19.2.3.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Ανακοίνωση Ανακοίνωση για την ΔΡΑΣΗ 19.2.3.1 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Αίτηση Πληρωμής Παρ. IV - Αίτηση Πληρωμής Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Εγχειρίδιο Έφαρμογής Εγχειρίδιο Έφαρμογής Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Επιστολή Απόρριψης Παρ. ΙΙ Β - Επιστολή Απόρριψης Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Παρ.Ι - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Έντυπο Νόμιμης Εξουσιοδότησης Παρ. 3Α και 3Β - Έντυπο Νόμιμης Εξουσιοδότησης για ΦΠ για το Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Κατάλογος Προκαταρκτικού Ελέγχου Παρ. ΙΙΙ - Κατάλογος Προκαταρκτικού Επιτόπιου Ελέγχου Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Ανακοίνωση Ανακοίνωση Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Επιστολή Έγκρισης Παρ. ΙΙ Α - Επιστολή Προκαταρκτικής Έγκρισης Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Κριτήρια Μοριοδότησης Παρ. 1 - Κριτήρια Μοριοδότησης Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Αίτηση Παρ. 2 - Αίτηση Καθεστώτος 19.2.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2021 - 2022 Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής - ΕΠΣΑ 1β 2021-2022 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022 Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων ΚΟΑ 8 - Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2022 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμαα 2020-2022 Αίτηση ΚΟΑ 8 - Αίτηση Μελισσοκομικού Προγράμματος Α1α-Β-Γ-Δ1 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2021 - 2022 Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων ΕΠΣΑ 1γ - 2021-2022 Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Hayvancύ Sorumlulugu Beyanύ "Halloumi" / "Hellim" Korumalύ Mense Ιsminin kullanύmύ icin Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2021 - 2022 Ανακοίνωση Ανακοίνωση για ΕΠΣΑ 1γ Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim Αίτηση SUT ve SUT URUNLERI FABRIKASI BASVURUSU KONTROL VE SERTIFIKA SISTEMINE DAHIL OLMAK ICIN Korumali Mense Isminin kullanύmύ icin "Halloumi" / "Hellim" Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2021 - 2022 Γενική Ενημέρωση Γενική Ενημέρωση ΕΠΣΑ 1γ 2021-2022 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022 Εγχειρίδιο Ενημέρωσης ΚΟΑ 8 - Εγχειρίδιο Ενημέρωσης για Μελισσοκομικό Πρόγραμμα Acrobat Reader File
Προϊόντων Ποιότητας «Χαλλούμι» (Ηalloumi)/«Ηellim» Σχέδιο Denetim ve Sertifikasyon Plani Korumali Mense Ismi "Halloumi" kullanimi icin (Halloumi) / "Hellim" (Μense adi) Acrobat Reader File Σχέδιο Ελέγχου & Πιστoποίησης για τη χρήση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ) Μετάφραση στην Τουρκική
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2021 - 2022 Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής ΕΠΣΑ 1γ 2021-2022 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμαα 2020-2022 Αίτηση για Δράση Α2 ΚΟΑ 8- Δράση Α2 - Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022 Ανακοίνωση ΚΟΑ 8 - Ανακοίνωση Μελισσοκομικού Προγράμματος 2020-2022 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Ανακοίνωση Ανακοίνωση Καθεστώτος 19.2.2 _07 01 2022 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Ανακοίνωση παράτασης Ανακοίνωση παράτασης - Β΄Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Ανακοίνωση Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Γ΄Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες Αίτηση Αίτηση για το καθεστώς 19.2.1 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Β΄Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Ανακοίνωση Ανακοίνωση Γ΄Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες Ανακοίνωση Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώτος 19.2.1 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Αίτηση Χειρόγραφη Αίτηση - Β΄Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Ενημέρωσης - Γ΄Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Αίτηση Αίτηση - Α' Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Εφαρμογής Καθεστώτος 19.2.1 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Αίτηση Έντυπο Αίτησης - Γ΄Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Ανακοίνωση Ανακοίνωση -Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Α' Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Ανακοίνωση Ανακοίνωση Καθεστώτος 16.4 - Β΄Προκήρυξη Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία Διευκρίνιση Διευκρίνιση Καθεστώτος 16.1 (Φάση Β) Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Ανακοίνωση Ανακοίνωση - Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία Ανακοίνωση Ανακοίνωση Καθεστώτος 16.1(Φάση Β) Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Εφαρμογής Καθεστώτος 16.1 (Φάση Β) Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Καλή Διαβίωση των Ζώων Βεβαίωση Βεβαίωση Ετήσιας Ανασκόπησης της Ευημερίας των Αιγοπροβάτων - Μέτρο 14 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Διευκρίνιση Διευκρίνιση- Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία Αίτηση Καθεστώς 16.1 (Φάση Β) Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία Ανακοίνωση Ανακοίνωση για παράταση υποβολής Αιτήσεων του Καθεστώτος 16.1 (Φάση Β) Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Καλή Διαβίωση των Ζώων Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιον Εφαρμογής- Ενημέρωσης Αιτητών του Μέτρου 14 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης -Α' Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία Εγχειρίδιο 4.3.2 Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Αιτητών Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Καλή Διαβίωση των Ζώων Ενημερωτικό Έντυπο Ενημερωτικό Έντυπο για το Μέτρο 14 Καλή Διαβίωση των Ζώων Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη Αίτηση Αίτηση Καθεστώτος 4.3.1 - Δ Προκήρυξη Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Καλή Διαβίωση των Ζώων Ανακοίνωση Ανακοίνωση για Προκήρυξη Μέτρου 14 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία Αίτηση Αίτηση Καθεστώτος 4.3.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία Ανακοίνωση Ανακοίνωση Καθεστώτος 4.3.2 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 4.3.1 Δ Προκήρυξη Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Καλή Διαβίωση των Ζώων Αίτηση Αίτηση Μέτρου 14 Acrobat Reader File
Χρήσης Γης και Ύδατος Αρχιτεκτονικά Σχέδια για Γεωργικούς Σκοπούς Σχέδιο Σχέδιο για παραχώρηση αρχιτεκτονικών Σχεδίων Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη Ανακοίνωση Καθεστώς 4.3.1: Ανακοίνωση για την πάραταση της προκήρυξης Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη Ανακοίνωση Καθεστώς 4.3.1:Ανακοίνωση προκήρυξης Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βεβαίωση ΤΓ653 Βεβαίωση για νομικό πρόσωπο από ΤΓ - Παροχή Υπηρεσιών Αγροτουρισμού Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Αίτηση ΤΓ651 Παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Αίτηση ΤΓ654 Ασκώ παραδοσιακά επαγγέλματα Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Οδηγίες Οδηγίες υποβολής αίτησης για ''Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων '' μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Κυπριακής Δημοκρατίας Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βεβαίωση ΤΓ655 Βεβαίωση από ΤΓ για το Μητρώο Αγροτών - Ασκώ Παραδοσιακό Επάγγελμα 2 Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βεβαίωση ΤΓ 650 Βεβαίωση από το ΤΓ -Μη επαγγελματική δραστηριότητα Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βεβαίωση Πρότυπη βεβαίωση μόνιμης διαμονής (υψόμετρο 390Μ) Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βεβαίωση ΤΓ652 Βεβαίωση από ΤΓ για Φυσικό Πρόσωπο - Αγροτουρισμό Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Αίτηση ΤΓ649 Ασκώ μη επαγγελματική δραστηριότητα για το Μητρώο Αγροτών Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βεβαίωση Πρότυπη βεβαίωση μόνιμης διαμονής (Συνταξιούχος) Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βεβαίωση Πρότυπη βεβαίωση μόνιμης διαμονής (Εγκλωβισμένοι) Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Μητρώο Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ένσταση Έντυπο υποβολής ένστασης Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργούς και κτηνοτρόφους Σχέδιο Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «Χρωματισμένου» Γεωργικού Πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς Σκοπούς Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Πετρέλαιο Κίνησης για Μελισσοκόμους Ένσταση Έντυπο υποβολής ένστασης με επιστολή απόρριψης Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Πετρέλαιο Κίνησης για Μελισσοκόμους Οδηγός Οδηγός για υποβολή αίτησης Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Πετρέλαιο Κίνησης για Μελισσοκόμους Ένσταση Έντυπο υποβολής ένστασης προκαταρκτική έγκριση Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Πετρέλαιο Κίνησης για Μελισσοκόμους Ενημερωτικό έντυπο-Σχέδιο Ενημερωτικό έντυπο-Σχέδιο Πετρελαίου Κίνησης για Μελισσοκόμους Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Πετρέλαιο Κίνησης για Μελισσοκόμους Payment Request/ Αίτημα πληρωμής For the aid scheme for beekeepers for diesel fuel Acrobat Reader File english form
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Πετρέλαιο Κίνησης για Μελισσοκόμους Αίτημα Πληρωμής Αίτημα Πληρωμής ελληνικά Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργούς και κτηνοτρόφους Ένσταση Έντυπο υποβολής ένστασης προκαταρκτικής έγκρισης Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργούς και κτηνοτρόφους Ένσταση Έντυπο υποβολής ένστασης με επιστολή απόρριψης Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Πετρέλαιο Κίνησης για Μελισσοκόμους Σχέδιο Σχέδιο Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το Πετρέλαιο Κίνησης Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Πετρέλαιο κίνησης για γεωργούς και κτηνοτρόφους Ενημερωτικό Έντυπο-Σχέδιο Ενημερωτικό Έντυπο-Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργικούς σκοπούς Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Scheme for the Granting of Aid to Beneficiaries of colored Agricultural petroleum Authorisation Authorisation for payments by FIMAS Acrobat Reader File English form
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργούς και κτηνοτρόφους Οδηγός Οδηγός υποβολής αίτησης για ενίσχυση πετρελαίου για γεωργική χρήση Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργούς και κτηνοτρόφους Payment Request/ Αίτημα πληρωμής on the Scheme for the Granting of Aid to Beneficiaries of colored Agricultural petroleum for diesel used in agricultural vehicles Acrobat Reader File english form
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους Έντυπο FIMAS Έντυπο FIMAS Ελληνικά Acrobat Reader File
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων Σχέδιο πετρελαίου κίνησης για γεωργούς και κτηνοτρόφους Αίτημα πληρωμής Για το Σχέδιο Παραχώρησης Ενίσχυσης στους Δικαιούχους Χρωματισμένου Γεωργικού Πετρέλαιου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς Acrobat Reader File Ελληνικά
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Σχέδιο Σχέδιο Έκτακτης κρατικής βοήθειας για στήριξη των μελισσοκόμων μέσω De Minimis Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Διαχειριστήριο Έγγραφο Διαχειριστήριο Έγγραφο Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση καλλιέργειας πατάτες
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Ένσταση Ένσταση για πόρισμα εκτίμησης ζημιών Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση Ζημιάς εκτατικές καλλιέργειες Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση καλλιέργειας μεσπιλιές Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση καλλιέργειας τεύτλα/ κτηνοτροφικά τεύτλα Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Δήλωσης Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis για το Σχέδιο «Έκτακτη κρατική βοήθεια για στήριξη των μελισσοκόμων» Word File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση καλλιέργειας ετήσιες εποχιακές_λαχανικά_σιτηρά_αργοστώδη ή άλλα κτηνοτροφικά φυτά Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Δήλωσης Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης De Minimis για το Σχέδιο «Έκτακτη κρατική βοήθεια για στήριξη των μελισσοκόμων» Word File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση ζημιάς σε σιτηρά για σπόρο(378...) Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση καλλιέργειας ροδιές, ακτινίδια, λωτοί, καρυδιές κοινές ή πεκάν, συκιές Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση Ζημιάς Πάγιο Κεφάλαιο Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση καλλιέργειας φυλλοβόλα_εσπεριδοειδή_αμπέλια Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δηλώσεις καλλιέργειας τροπικά και υποτροπικά/ αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά/ μικρά οπωροφόρα/ υπερτροφές/ διάσπαρτα δέντρα/ αγκρινάρες Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση ζημιάς σε σιτηρά που κόπηκαν για σανό (378-830) Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση καλλιέργειας ελιές επιτραπέζιες/ελιές για λάδι Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση ζημιάς σε σιτηρά που κόπηκαν για σανό(1-377) Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση για αυξημένη στρεμματική απόδοση Acrobat Reader File 2023
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση ζημιάς σε σιτηρά για σπόρο(1-377) Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Διαχείρισης Κινδύνων Δήλωσης Δήλωση Ζημιάς μόνιμες καλλιέργειες Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Τυροκόμοι Εγχειρίδιο εφαρμογής ενημέρωσης αιτούντων Σχέδιο στήριξης τυροκομείων Acrobat Reader File Για πληροφορίες πατήστε εδώ
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Τυροκόμοι Ανακοίνωση στον Τύπο Ανακοίνωση - Σχέδιο Στήριξης Τυροκόμων Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Ζημιές από αγρινά Σχέδιο Σχέδιο Κρατικών ενισχύσεων για την πρόληψη ζημιών καθώς και για αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από τα αγρινά Acrobat Reader File
Διαχείρισης Κινδύνων Αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας Σχέδιο Εθνικό Σχέδιο Χορήγησης Κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμηση ζημιών από δυσμενή κλματικά φαινόμενα στον τομέα της Γεωργίας Acrobat Reader File
Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης Παραχώρηση ενισχύσεων σε εγκλωβισμένους Σχέδια Σχέδια για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους γεωργοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, αγροβιοτέχνες και επανεγκατασταθέντες γεωργούς και αγροβιοτέχνες (ΣΕΓ και ΣΕΝΓΑΑΕ) Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων, Προστασίας Φυτών Σχέδιο καταπολέμησης και παρεμπόδισης της περαιτέρω εξάπλωσης του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου Σχέδιο Σχέδιο καταπολέμησης και παρεμπόδισης της περαιτέρω εξάπλωσης του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Ποιοτικού ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων Χορήγηση Άδειας Αίτηση για άδεια ή ανανέωση άδειας λειτουργίας Συσκευαστηρίου Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων, Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας Σχέδιο καταπολέμησης και παρεμπόδισης της περαιτέρω εξάπλωσης του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου Σχέδιο Σχέδιο καταπολέμησης και παρεμπόδισης της περαιτέρω εξάπλωσης του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Προστασίας Φυτών Σχέδιο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Καταπολέμηση της ποντίκας Οδηγίες/ Αίτηση Οδηγίες για την παραχώρηση του τρωκτικοκτόνου - Αίτηση Παραχώρησης Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Αίτηση ΜΕΛ 03 Έντυπο Αιτήματος Έκδοσης Βεβαίωσης_2 Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας Αίτηση Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δράση Α2 - Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Στατιστική Πληροφόρηση ΜΕΛ 04 Έντυπο Στατιστικών Πληροφοριών για το Έτος 2023 Acrobat Reader File ΜΕΛ 04
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Καταπολέμηση της ποντίκας Οδηγίες Οδηγίες για την Εφαρμογή Εκστρατειών Καταπολέμησης της Ποντίκας Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Καταπολέμηση της ποντίκας Σχέδιο Αναθεωρημένο Σχέδιο Καταπολέμησης της ποντίκας Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Σχέδια - Προγράμματα για την Μελισσοκομμία Σχέδιο Σχέδια -Προγράμματα που εφαρμόζονται για ανάπτυξη Μελισσοκομίας στη Κύπρο Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Δήλωσης Δήλωση μελισσοκόμου για Μητρώο 2023 - 2023 Acrobat Reader File ΤΓ320
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς μελισσοκομικού μητρώου Acrobat Reader File
Χρήσης Γης και Ύδατος Κτηνοτροφικά Υποστατικά Σχέδιο Σχέδιο Κατεδάφισης /Μετεγκατάστασης Οχληρών Κτηνοτροφικών Υποστατικών Acrobat Reader File
Χρήσης Γης και Ύδατος Κτηνοτροφικά Υποστατικά Σχέδιο Σχέδιο για την Κατεδάφιση Οχληρών Κτηνοτροφικών Υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Έντυπο Μετακίνησης Μελισσιών ΜΕΛ 01 Έντυπο Μετακινήσεων Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Σχέδια - Προγράμματα για την Μελισσοκομμία Αίτηση Σχέδιο για οικονομική ενίσχυση μελισσοκόμων - 2022 Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Μελισσοκομία Δήλωσης ΜΕΛ 02 Έντυπο Δήλωσης Απόκτησης Μελισσιών Acrobat Reader File
Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομία Σχέδια - Προγράμματα για την Μελισσοκομμία Σχέδιο Σχέδιο Δράσης για Δηλητηριάσεις Μελισσών Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών TRACES-2019/715 (EE) (IMSOC REGULATION) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΥΕΕ-PP, KYEE-COI, KYEE-D Πιστοποιητικό ελέγχου KYEE-COI_βιολογικά με οδηγίες Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ζωοτροφών Γνωστοποίησης Γνωστοποίηση Άφιξης Υλικών (Ζωοτροφής, Αυτούσιου Προσθετικού, Προμίγματος) στην Κυπριακή Δημοκρατία Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ζωοτροφών Αίτηση Αίτηση για έγκριση εισαγωγής υλικών Acrobat Reader File Εισαγωγή Υλικών από τρίτες χώρες
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Αίτηση για εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων στο Μητρώο Φυτοϋγείας και προμηθευτών πολλαπλασιαστικού υλικού Αίτηση Αίτηση Εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο 19052020 Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο ποιοτικού ελέγχου τελικών συνθετικών ζωοτροφών Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα Νόμους του 2003 μέχρι 2012 Γνωστοποίησης Έντυπο Γνωστοποίησης Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα Νόμους του 2003 μέχρι 2012 Αίτηση Αίτηση Εγγραφής στο Επίσημο Μητρώο 19052020 Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα Νόμους του 2003 μέχρι 2012 Αίτηση Αίτηση πρόθεσης παραγωγής Φυτών Ξενιστών στο Xylella Fastidiosa Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Μητρώο Μητρώο παραλαβής και χρήσης υλικών Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο συντήρησης καθαριότητας εξοπλισμού Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο παραλαβής πρώτων υλών προσθετικών προμιγμάτων Acrobat Reader File
Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων για την περίοδο 2023-2024 Σχέδιο Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων για την περίοδο 2023-2024 Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο καταχώρισης δειγμάτων Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο συντήρησης εξοπλισμού Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών TRACES-2019/715 (EE) (IMSOC REGULATION) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΥΕΕ-PP, KYEE-COI, KYEE-D Έγγραφο Εισόδου KYEE - D_Ζωοτροφές ΜΖΠ_με οδηγίες Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο παραλαβής και χρήσης προσθετικών προμιγμάτων Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο παραγωγής τελικών συνθετικών ζωοτροφών _Γενικό Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο παραγωγής τελικών συνθετικών ζωοτροφών Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Συμφωνητικό Συμφωνητικό με χημείο Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών TRACES-2019/715 (EE) (IMSOC REGULATION) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΥΕΕ-PP, KYEE-COI, KYEE-D Υγειονομικό έγγραφο εισόδου KYEE-PP_CHED-PP Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο καταπολέμησης εντόμων Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο καταγραφής Έντυπο καταγραφής μη συμμόρφωσης Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο παραλαβής και πώλησης Έντυπο παραλαβής και πώλησης υλικών Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο καταπολέμησης τρωκτικών Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Έντυπο καταπολέμησης τρωκτικών Έντυπο συμπλήρωσης Έντυπο καταπολέμησης τρωκτικών Acrobat Reader File
Ελέγχου Νομοθεσιών Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Αρχείο Αρχείο Εκπαιδεύσεων Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Αμπελοϊνικά Προϊόντα Συνοδευτικό έγγραφο Συνοδευτικό έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς χύμα αμπελοοινικών προϊόντων Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΛ-Ζ-04 Δήλωση εμφιαλωτή Ζιβανίας Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Αμπελοϊνικά Προϊόντα Συνοδευτικό έγγραφο Συνοδευτικό έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εμφιαλωμένων αμπελοοινικών προϊόντων Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Αρωματισμένα Αμπελοοϊνικά Προϊόντα Αίτηση Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο παραγωγών αρωματισμένων ποτών Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση αναγνώρισης Ποικιλιακού Οίνου Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΛ-Ζ-06 Δήλωση αποθεμάτων Ζιβανίας Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΜ-ΔΠ-01 Δήλωση Παραγωγής Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΜ-ΔΑ-02 Δήλωση αποθεμάτων ΟΕΟΠ Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΜ-ΔΑ-03 Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση αναγνώρισης δικαιώματος χρήσης ΠΓΕ οίνου Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Αρωματισμένα Αμπελοοϊνικά Προϊόντα Αίτηση Αίτηση εγγραφής στο μητρώο ατόμων για λογαριασμό των οποίων εμφιαλώνονται αρωματισμένα ποτά Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΜ-ΟΠ-05 Δήλωση Γλύκανσης Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΜ-ΟΠ-03 Δήλωση αύξησης οξύτητας Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΜ-ΟΠ-04 Δήλωση μείωσης οξύτητας Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Δήλωση παραγωγής, παραλαβής, διάθεσης και εμφιάλωσης Ζιβανίας Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Ε06-ΑΜ-ΔΑ-01 Δήλωση αποθεμάτων ΠΓΕ Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Επικαιροποίηση στοιχείων Επικαιροποίηση στοιχείων στο Αμπελουργικό μητρώο Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Λιπάσματα Άδεια Εισαγωγής Έντυπο ΣΤ - Εισαγωγή λιπασμάτων Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Λιπάσματα Άφιξης Έντυπο ΣΤ 1 - Άφιξης λιπασμάτων Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΚΟΑ 3: Μέτρο Ενίσχυσης σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τα επιχειρησιακά τους Προγράμματα Εγχειρίδιο εφαρμογής Εγχειρίδιο εφαρμογής Μέτρου ΚΟΑ3 Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΚΟΑ 3: Μέτρο Ενίσχυσης σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τα επιχειρησιακά τους Προγράμματα Αίτηση Β Επιχειρησιακά Προγράμματα 17 - Τμηματική Β Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΚΟΑ 3: Μέτρο Ενίσχυσης σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τα επιχειρησιακά τους Προγράμματα Αίτηση Δ Αποδέσμευση εγγύησης - Αίτηση Δ Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΚΟΑ 3: Μέτρο Ενίσχυσης σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τα επιχειρησιακά τους Προγράμματα Αίτηση Α Επιχειρησιακά Προγράμματα 17 - Προκαταβολή Α Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Λιπάσματα Εγγραφής Έντυπο Δ - Αίτηση εγγραφής λιπάσματος Acrobat Reader File
Εργαστηριακών Αναλύσεων Εργαστηριακές Αναλύσεις Αίτηση Αίτηση Ανάλυσης Δειγμάτων Ζωοτροφών και Λιπασμάτων Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Αεροψεκασμοί Αίτηση Έντυπο 33 - Αίτηση Εφαρμογής Αεροψεκασμοί Acrobat Reader File Στα πλαίσια εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης η εφαρμογή αεροψεκασμών απαγορεύεται. Σε ειδικές περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις που να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον δίνεται άδεια εφαρμογής αεροψεκασμών με την υποβολή σχετικής αίτησης.
Εργαστηριακών Αναλύσεων Εργαστηριακές Αναλύσεις Αίτηση Αίτηση Ανάλυσης Δειγμάτων Φυτοπροστατευτικών Προιόντων Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΚΟΑ 3: Μέτρο Ενίσχυσης σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τα επιχειρησιακά τους Προγράμματα Ανακοίνωση Ανακοίνωση ΚΟΑ3 Acrobat Reader File
Γεωργικών Εφαρμογών ΜΕΤΡΟ 1 «Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεις και Ενημέρωσης» Αίτηση Επαγγελματική Κατάρτιση Αγροτών Acrobat Reader File
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ΚΟΑ 3: Μέτρο Ενίσχυσης σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τα επιχειρησιακά τους Προγράμματα Αίτηση Γ Επιχειρησιακά Προγράμματα - Όλο το ποσό - Αίτηση Γ Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Βιοκτόνων Προϊόντων και Συνεργείων εφαρμογής Βιοκτόνων Αίτηση Έντυπο 43 - Αίτηση Άδειας Εξουσιοδότησης Χρήστη Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων Άδεια ή ανανέωση άδειας Άδεια ή ανανέωση άδειας καταστήματος Γεωργικού Φαρμάκου Acrobat Reader File
Εργαστηριακών Αναλύσεων Εργαστηριακές Αναλύσεις Αίτηση Αίτηση Ανάλυσης Δειγμάτων Νερών και Εδαφών Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Βιοκτόνων Προϊόντων και Συνεργείων εφαρμογής Βιοκτόνων Χορήγηση Άδειας Έντυπο 24 - Αίτηση για χορήγηση άδειας βιοκτόνου _Υπάρχουσες ΔΟ Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Βιοκτόνων Προϊόντων και Συνεργείων εφαρμογής Βιοκτόνων Αίτηση Έντυπο 42 - Αίτηση Άδειας υπεύθυνου συνεργείου Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Βιοκτόνων Προϊόντων και Συνεργείων εφαρμογής Βιοκτόνων Ανανέωση άδειας Έντυπο 25 - Αίτηση για ανανέωση άδειας βιοκτόνου_Υπάρχουσες Δ Ο Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Βιοκτόνων Προϊόντων και Συνεργείων εφαρμογής Βιοκτόνων Αίτηση Έντυπο 31 - Αίτηση για χορήγηση άδειας πανομοιότυπου προϊόντος Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων Άδεια ή ανανέωση άδειας Άδεια ή ανανέωση άδειας πωλητή ΓΦ Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Βιοκτόνων Προϊόντων και Συνεργείων εφαρμογής Βιοκτόνων Αίτηση Έντυπο 26 - Αίτηση για την τροποποίηση άδειας βιοκτόνου που περιέχει υπάρχουσες δραστικές ουσίες Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων Άδεια ή ανανέωση άδειας Άδεια ή ανανέωση άδειας αποθήκης Γεωργικών Φαρμάκων Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Πωλητών - Καταστήματων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων Άδεια ή ανανέωση άδειας Άδεια ή ανανέωση άδειας εργοστασίου Γεωργικών Φαρμάκων Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 14 - Αίτηση για εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 10 - Αίτηση για τροποποίηση ή διεύρυνση άδειας Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 9 - Αίτηση για τροποποίηση ή απόσυρση άδειας Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Οδηγίες Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής ΦΠ Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 13 - Αίτηση για επανασυσκευασία φυτοπροστατευτικού προϊόντος Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 36 - Αίτηση για την Εισαγωγή Δραστικής Ουσίας ή Σκευάσματος από τρίτη χώρα Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 11 - Αίτηση για διεύρυνση άδειας σε χρήσεις ήσσονος σημασίας Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 12 - Αίτηση για τροποποίηση μετά την έγκριση δραστικής ουσίας Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Οδηγίες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Επισήμανση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 35 - Αίτηση για Διενέργεια Πειράματος ή Δοκιμής Φ Π Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Βιοκτόνων Προϊόντων και Συνεργείων εφαρμογής Βιοκτόνων Αίτηση Έντυπο 41 - Αίτηση Άδειας Συνεργείου Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 41 - Αίτηση για επέκταση ημερομηνίας λήξης φυτοπροστατευτικών προϊόντος Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 1 - Αίτηση για χορήγηση άδειας ή προσωρινής άδειας Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Οδηγίες Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Παράλληλο Εμπόριο Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 5 - Αίτηση για ανανέωση άδειας μετά από ανανέωση δραστικής ουσίας Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 7 - Αίτηση για ανανέωση άδειας παράλληλου εμπορίου Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 8 - Αίτηση για παράταση άδειας ή προσωρινής άδειας Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 2 - Αίτηση για χορήγηση άδειας για περιορισμένη χρήση Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 6 - Αίτηση για ανανέωση υφιστάμενης άδειας Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Διαδικασίες και κριτήρια Διαδικασίες και κριτήρια για καθορισμό ΦΠ Ερασιτεχνικής Χρήσης Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 4 - Αίτηση για χορήγηση άδειας πανομοιότυπου προϊόντος Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Έντυπο 3 - Αίτηση για χορήγηση άδειας παραλλήλου εμπορίου Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Αίτηση Αίτηση για άδεια εισαγωγής ΦΠ παράλληλου εμπορίου Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Οδηγίες Οδηγίες για τις αιτήσεις 2021 Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Βεβαίωση Βεβαίωση για χειριστές Φωσφίνης Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016 Αίτηση 1_Αίτηση εγγραφής έγκρισης εκμετάλλευσης πουλερικών Acrobat Reader File Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016
Προϊόντων Ποιότητας Μη Συσκευασμένα Βιολογικά Προϊόντα Γνωστοποίησης Προϊόντα Ποιότητας (Έντυπο Γνωστοποίησης Επιχείρισης μη Συσκευασμένων Βιολογικών Προϊόντων (Αρ. Εγγράφου: Α 005) Acrobat Reader FIle
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016 Αίτηση 3_Αίτηση για αλλαγή ιδιοκτήτη_υπεύθυνου εκμετάλλευσης Acrobat Reader File Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Βεβαίωση Βεβαίωση εργοδότη Acrobat Reader File
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Βεβαίωση Βεβαίωση κοινοτάρχη_για Γεωργική Εκμετάλλευση Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016 Δήλωσης 4_Δήλωση αναστολής λειτουργίας εκμετάλλευσης Acrobat Reader File Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016 Αίτηση 2_Αίτηση για αλλαγή στοιχείων εκμετάλλευσης Acrobat Reader File Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Βεβαίωση Βεβαίωση κοινοτάρχη εκμετάλλευσης_με εκταρική Acrobat Reader File
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016 Αίτηση 5_Αίτηση για Έγκριση Κέντρου Συσκευασίας Αυγών Acrobat Reader File Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών βάσει του Ν. 103(Ι)/2016
Αγροχημικών και Ζωοτροφών Ε.Σ.Δ. Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Οδηγίες Οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικών Κατάρτισης Ε.Σ.Δ για Ορθολογική Χρήση Φ.Π. - 2023 Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δήλωσης Δήλωση εγκεκριμένου παραγωγού Ζιβανίας Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο προσώπων για λογαριασμό των οποίων παράγεται/εμφιαλώνεται οίνος Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού χρήσης του πιστοποιούντος εμπορικού σήματος Αρ. 45092 ''Ζιβανία'' ή ''Τζιβανία'' ή ''Ζιβάνα'' Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση εγγραφής Μητρώου ατόμων για λογαριασμό των οποίων παράγονται/εμφιαλώνονται αλκοολούχα ποτά Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού χρήσης του πιστοποιούντος εμπορικού σήματος Αρ. 45091 κουμανδαρίας Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση εγγραφής Μητρώο ποτοποιών/οινοπνευματοποιών αποσταγματοποιών Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Αίτηση Αίτηση για τροποποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά την διάρκεια του έτους - Τ Γ 670 Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Δελτίο Παραλαβής Δελτίο παραλαβής σταφυλιών Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Αίτηση Αίτηση για την τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα επόμενα έτη - Τ Γ 694 Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών στον Τομέα των Οπωροκηπευτικών Αίτηση Τ Γ 675 cover Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης ΟΕΟΠ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης ΟΕΟΠ Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Αλκολούχα Ποτά Αίτηση ΚΑΟ Ε0901 Αίτηση για ανάλυση αλκοολούχων ποτών Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Οινοποιείων Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση ανάλυσης δειγμάτων για συμβουλευτικούς σκοπούς Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Αίτηση Αίτηση για την έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος - Τ Γ 707 Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Aνάλυση οινικών προϊόντων Αίτηση ΚΑΟ Ε0901 Αίτηση για ανάλυση οινικών προϊόντων Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Παραγγελία Πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου Παραγγελία ΤΓ 621 Παραγγελία Πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου Acrobat Reader File
Αμπελουργίας/ Οινολογίας Οίνος και Αλκολούχα Ποτά Αίτηση Αίτηση έναρξης παλαίωσης ΟΕΟΠ Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (δήλωση στοιχείων Αιγοπροβατοτρόφου) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών στον Τομέα Οπωροκηπευτικών Αίτηση Αίτηση για Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον Τομέα των Οπωροκηπευτικών Τ Γ 675 Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - δήλωση στοιχείων ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (δήλωση στοιχείων παραγωγού γάλακτος) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (Φυτικής Παραγωγής) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (δήλωση τεμαχίων παραγωγού)(003) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών στον Τομέα Οπωροκηπευτικών Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (δήλωση τεμαχίων παραγωγού) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (δήλωση Αγελαδοτρόφων) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης Παράρτημα ΙΧ - δήλωση στοιχείων Μελισσοκόμου Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού Παραγγελία Έντυπο παραγγελίας εμβολίων τροπικών φυτών ΤΓ 664 Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (δήλωση στοιχείων Πτηνοτρόφου αυγοπαραγωγής Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Αίτηση Έντυπο αίτησης για Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Τ Γ 676 Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού Παραγγελία Έντυπο παραγγελίας εμβολίων γιγαρτοκάρπων ΤΓ662 Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού Παραγγελία Έντυπο παραγγελίας σπόρων και φρούτων για υποκείμενα ΤΓ 598 Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ(δήλωση στοιχείων Χοιροτρόφου) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ(δήλωση στοιχείων Κονικλοτρόφου) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Δήλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (δήλωση στοιχείων Πτηνοτρόφου Κρέατος) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού Παραγγελία Έντυπο παραγγελίας εμβολίων εσπεριδοειδών ΤΓ596 Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Aγορά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών - Κλάδος Οπωροκηπευτικών Παραγγελία Αίτηση για αγορά αρωματικών φυτών_έντυπο παραγγελίας Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού Παραγγελία Έντυπο παραγγελίας εμβολίων πυρηνοκάρπων ΤΓ597 Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Aγορά πολλαπλασιαστικού υλικού Παραγγελία Έντυπο παραγγελίας εμβολίων ελιάς και λοιπών καρποφόρων δέντρων ΤΓ 663 (2021) Acrobat Reader File
Οπωροκηπευτικών Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσων Παραγωγών (εκτός του Τομέα των Οπωροκηπευτικών) Εξώφυλλο ΤΓ 676 cover Acrobat Reader File

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top