Τμήμα Γεωργίας


Στην παρούσα θεματική ενότητα φιλοξενείται το παρατηρητήριο τιμών οπωροκηπευτικών προϊόντων «e-κοφίνι». Στο «e-κοφίνι» δημοσιεύονται τακτικά οι μέσες τιμές πώλησης των βασικών οπωροκηπευτικών προϊόντων ντόπιας παραγωγής, όπως καθορίζονται τόσο σε επίπεδο παραγωγών όσο και στα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης, αναδεικνύοντας τις τιμολογιακές διαφορές. Η συγκέντρωση των τιμών για το «e-κοφίνι» γίνεται δυο φορές τη βδομάδα από λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ακριβής καταγραφή των δεδομένων.

Οι μέσες τιμές πώλησης σε επίπεδο παραγωγών κοινοποιούνται στο Τμήμα Γεωργίας από τις αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών φρούτων και λαχανικών, για τα βασικά προϊόντα τα οποία εμπορεύονται. Τα σημεία λιανικής πώλησης από τα οποία συγκεντρώνονται τιμές οπωροκηπευτικών περιλαμβάνουν αριθμό υπεραγορών που δραστηριοποιούνται σε παγκύπρια βάση.

QR CODE ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ VIBER E-KOFINIΤο «e-κοφίνι» αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαφάνειας στην αγορά, μέσω της ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με τις αναμενόμενες τιμές ντόπιων οπωροκηπευτικών προϊόντων καθώς επίσης της ενημέρωσης του παραγωγού για διασφάλιση των συμφερόντων του σε ότι αφορά τιμές οπωροκηπευτικών προϊόντων στον πρωτογενή τομέα. Ταυτόχρονα, αναμένεται ότι οι όροι διάθεσης γεωργικών προϊόντων θα επαναπροσδιοριστούν, ούτως ώστε να μπορούν να παραχθούν υψηλής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές για τον καταναλωτή τιμές.

Για την αμεσότερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων έχει επίσης δημιουργηθεί δημόσιο κανάλι επικοινωνίας στην εφαρμογή Viber με τίτλο Τμήμα Γεωργίας e-κοφίνι. Για πρόσβαση στο κανάλι, σκανάρετε τον κώδικα «ταχείας απόκρισης» QR:

Αρμόδιος Λειτουργός: Μελπομένη Σιακού, Λειτουργός Γεωργίας
Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412, Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22464081
Ηλ. Διεύθυνση: msiakou@da.moa.gov.cyΑπολογισμός εφαρμογής παρατηρητηρίου τιμών e - κοφίνι


e-κοφίνι - τιμή των προϊόντων προηγούμενων ελέγχων