Τμήμα Γεωργίας


Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής μεγάλου αριθμού νομοθεσιών που σχετίζονται με όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα σύμφωνα και με τον Κοινοτικό Κανονισμό (EE) 2017/625. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση της δημόσια υγείας, της υγείας των ζώων, της υγείας των φυτών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρονται σε αυτούς.
Οι ελεγκτικές εργασίες αυτές υλοποιούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος εδρεύει στις εγκαταστάσεις που διατηρεί το Τμήμα Γεωργίας στο νέο Λιμάνι Λεμεσού και συντονίζει τις ελεγκτικές δραστηριότητες του Τμήματος Γεωργίας, που του έχουν ανατεθεί, σε Παγκύπρια βάση. Σε τοπικό επίπεδο, οι έλεγχοι υλοποιούνται από τις Μονάδες Ελέγχου Νομοθεσιών Λάρνακας/Αμμοχώστου, Λευκωσίας και Πάφου. Η διεκπεραίωση των απαιτούμενων ελέγχων στην Επαρχία Λεμεσού γίνεται από το προσωπικό του Κλάδου στη Λεμεσό.

Ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών διενεργεί μεγάλο μέρος των ελεγκτικών εργασιών που έχουν ανατεθεί στο Τμήμα Γεωργίας, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:

   · Έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας ζωοτροφών.
   · Έλεγχο εγκαταστάσεων πριν τη σχετική αδειοδότηση/εγγραφή σχετικών επιχειρήσεων.
   · Έλεγχο χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
   · Έλεγχο ποιότητας και σήμανσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
   · Έλεγχο ποιότητας και σήμανσης βιοκτόνων και έλεγχος συνεργείων εφαρμογής βιοκτόνων.
   · Έλεγχο ποιότητας λιπασμάτων.
   ·Φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.
   · Έλεγχο ποιότητας φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και των σπόρων προς φύτευση.
   · Μικροβιακούς ελέγχους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής.
   · Έλεγχο ποιότητας φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
   · Έλεγχο των προδιαγραφών εμπορίας των αυγών και του κρέατος πουλερικών, των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.
   · Έλεγχο βιολογικών προϊόντων και προϊόντων που υπάγονται στις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), στις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και στα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ).


  Έντυπα του Κλάδου Ελέγχου Νομοθεσιών θα τα βρείτε πατώντας εδώ


Επικοινωνία με το προσωπικό
Καθορισμένα Σημεία Εισόδου – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009