Τμήμα Γεωργίας


Στον Τομέα Κλάδων Παραγωγής, υπάγονται οι Κλάδοι που επιλαμβάνονται θεμάτων που αφορούν τα οπωροκηπευτικά, την αμπελουργία/οινολογία, την Αγρονομία και τη Ζωική Παραγωγή και Διατροφή Ζώων.


Προϊστάμενος του Τομέα Κλάδων Παραγωγής είναι ο Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας κ. Κωνσταντής Σπανάσιης με τηλέφωνο επικοινωνίας το 22408518 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cspanashis@da.moa.gov.cy .