Τμήμα Γεωργίας


Φίλες και Φίλοι,

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο έχει γίνει κομμάτι της ζωής όλων, δεν θα μπορούσε το Τμήμα Γεωργίας να μην έχει τη δική του Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα που πρωτοδημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2004, έχει, πλέον, αντικατασταθεί από μία ακόμη πιο σύγχρονη και πιο φιλική για το χρήστη, όπου μπορεί να βρει, χρήσιμες πληροφορίες για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νομοθεσία που διέπει το Γεωργοκτηνοτροφικό Τομέα, καθώς και τις εκδόσεις, τις ανακοινώσεις, τις εκδηλώσεις και τις λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος.


Η εγκαθίδρυση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών είναι μια πρόκληση, αλλά και σημαντική δυνατότητα στη σύγχρονη εποχή και, ιδιαίτερα, μετά την ένταξη της Κύπρου μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Το Τμήμα Γεωργίας έχοντας μια πείρα και παράδοση πέραν των 100 χρόνων, δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να στηρίζει τον κύπριο αγρότη και να αναλώνει όλες του τις δυνάμεις, για την όσον το δυνατό καλύτερη προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στο νέο και περίπλοκο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και το οποίο προσδιορίζεται από την εναρμόνιση με το ενωσιακό κεκτημένο, την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων και τη διαφοροποίηση των μέτρων στήριξης και εισοδηματικής ενίσχυσης των αγροτών. Βασική μας μέριμνα σε αυτήν τη διαδικασία είναι, φυσικά, η διαφύλαξη των συμφερόντων των κυπρίων αγροτών και η προώθηση, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, ρυθμίσεων προς όφελος της κυπριακής γεωργίας.


Ο αγροτικός μας κόσμος, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι, το Τμήμα Γεωργίας, θα συνεχίσει να εργάζεται συλλογικά και προγραμματισμένα για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν, με σκοπό τη διασφάλιση και την ενίσχυση του εισοδήματός του. Αποσκοπούμε στην αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας και στη διασφάλιση του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου μέλλοντος της υπαίθρου. Βασικές μας επιδιώξεις θα συνεχίσουν να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, η προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.


Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους αγρότες μας ότι, τόσο εγώ, όσο και όλο το προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας έχουμε το καθήκον και την υποχρέωση να σάς στηρίζουμε, να είμαστε δίπλα σας και να σάς προτείνουμε λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζετε.


Είμαστε εδώ για σας.

απο τη Διεύθυνση του Τμήματος0