Τμήμα Γεωργίας


Στον Τομέα Οριζόντιων Κλάδων, υπάγονται οι Κλάδοι Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, Χρήσης Γης και Ύδατος και Εργαστηριακών Αναλύσεων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22408516.