Τμήμα Γεωργίας

Νέα

 • - 12/04/2024 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από χαλάζι στις 09/02/2024 σε Μέσπιλα στην κοινότητα Οράς
 • - 12/04/2024 Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για ανθρώπινη Χρήση Νόμο (Νόμος 39(Ι)/2021)
 • - 12/04/2024 Εκπαίδευση για την καλύτερη διαχείριση της μύγας Μεσογείου στην Κλήρου, στην επαρχία Λευκωσίας
 • - 12/04/2024 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από χαλάζι στις 09/02/2024 σε υπαίθρια λαχανικά και πατάτες στις κοινότητες: Κιβισίλι, Μαζωτός και Σοφτάδες
 • - 12/04/2024 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από χαλάζι στις 9/4/2024 σε πατάτες και λαχανικά στην Κοινότητα Ορούντας
 • - 11/04/2024 Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Απριλίου 2024
 • - 11/04/2024 Εκπαιδεύσεις για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • - 10/04/2024 Υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από χαλάζι που σημειώθηκε στις 08 Απριλίου 2024 καλλιέργειες πεπονοειδών στην Επαρχία Αμμοχώστου
 • - 10/04/2024 Εκπαιδεύσεις για την καλύτερη διαχείριση της μύγας Μεσογείου στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς
 • - 09/04/2024 15ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου 2024

 • Περισσότερα ...