Τμήμα Γεωργίας

Διεύθυνση

Ονοματεπώνυμο
Θέση
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δρ Ανδρούλα Γεωργίου
Διευθύντρια
22408519
Δρ Αρτέμης Αντωνιάδης
Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας

Τομέας Αγροτικής Πολιτικής

22408515
Κωνσταντής Σπανάσιης
Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας

Τομέας Κλάδων Παραγωγής

22408518
Ανδρέας Σελεάρης
Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας

Τομέας Νομοθεσιών

22408514
22408516Αρχείο Τμήματος Γεωργίας

Ονοματεπώνυμο
Θέση
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ελένη Ξήχειλου
Γραμματειακός Λειτουργός
22408504
Χρυστάλω Χριστοφόρου
Γραμματειακός Λειτουργός
22408571
Ελένη Χ. Στασή
Γραμματειακός Λειτουργός
22408507
Μαριάννα Ελευθερίου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
22408565
Ελένη Ουστά
Έκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Αορίστου Χρόνου
22408572
Αποστόλα Αντωνίου
Έκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Αορίστου Χρόνου
22408573
Αγγελική Ηλιάσκου
Έκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
22408571
Γραφείο Κλητήρων
20408501


Λογιστήριο

Ονοματεπώνυμο
Θέση
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Σοφία Όξινου
Γραμματειακός Λειτουργός
22408584
Βάσω Ανδρέου
Επιθεωρητής Γεωργίας 1ης Τάξης
22408582
Άννη Πανασέτη
Επιθεωρητής Γεωργίας
22408588
Άλκηστις Γεωργίου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
22408581
Κύπρος Νικολάου
Επιθεωρητής Γεωργίας
22408588Στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό Κλάδων, Μονάδων και Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων στις αντίστοιχες επιμέρους σελίδες αυτών.