Τμήμα Γεωργίας


Εμπορευόμενο προϊόν Ημερομηνία Μέση τιμή πώλησης από τις Οργανώσεις Παραγωγών (€/Kg) Μέση τιμή πώλησης στα σημεία λιανικής πώλησης (€/Kg)
Αγγούρι - υβρίδια 17/06/2024 1.50 2.43
Τομάτες cherry 16/05/2024 1.95 5.09
Μελιτζάνες κόκκινες 13/06/2024 1.00 1.83
Κρεμμύδι κεφαλές 20/05/2024 0.47 0.92
Πατάτες 09/05/2024 0.58 0.86
Τομάτες φοινικωτές 02/05/2024 2.01 2.73
Αγγούρι 17/06/2024 1.75 2.82
Αγγούρι - υβρίδια 25/04/2024 0.53 0.98
Κολοκυθάκι άσπρο 25/04/2024 0.75 1.57
Κουνουπίδι 30/05/2024 1.35 2.39
Τομάτες φοινικωτές 22/04/2024 1.32 2.29
Κρεμμύδι κεφαλές 27/05/2024 0.40 0.87
Πιπεριές πράσινες 03/06/2024 1.38 2.29
Λουβί 02/05/2024 6.07 7.70
Φράουλα πεδινής 03/06/2024 2.73 6.79
Τομάτες 16/05/2024 1.83 2.79
Πατάτες 20/05/2024 0.48 0.86
Καρπούζι 27/05/2024 0.31 0.56
Καρπούζι 29/04/2024 1.08 1.97
Μελιτζάνες κόκκινες 09/05/2024 0.95 1.58
Πιπεριές πράσινες 20/05/2024 0.71 1.45
Μπανάνες ντόπιες 10/06/2024 0.50 1.35
Κουνουπίδι 09/05/2024 0.78 1.31
Κολοκυθάκι μαύρο 13/06/2024 0.91 1.54
Πιπεριές πράσινες 13/05/2024 0.76 1.46
Μελιτζάνες μαύρες 25/04/2024 0.56 1.13
Τομάτες φοινικωτές 10/06/2024 1.41 2.43
Τομάτες φοινικωτές 13/05/2024 2.30 3.45
Μπρόκολο 13/06/2024 2.00 2.97
Κρεμμύδι ξηρό 13/06/2024 0.50 0.84
Λουβί 23/05/2024 3.33 5.73
Κολοκάσι 02/05/2024 1.55 2.82
Κρεμμύδι κεφαλές 02/05/2024 0.43 0.90
Τομάτες 06/06/2024 1.23 2.06
Φασόλια ξεκούνια 16/05/2024 4.20 6.43
Κολοκύθι πάλκαπα 29/04/2024 0.71 1.31
Φράουλα ορεινής 06/06/2024 5.25 7.74
Τομάτες φοινικωτές 18/04/2024 1.24 2.21
Κραμπί λευκό 15/04/2024 0.31 0.67
Τομάτες cherry 03/06/2024 2.43 4.68
Τομάτες cherry 20/05/2024 1.88 5.09
Κολοκύθι πάλκαπα 15/04/2024 1.40 3.14
Πεπόνια 17/06/2024 1.83 2.94
Κολοκυθάκι μαύρο 13/05/2024 2.22 3.25
Κολοκυθάκι μαύρο 20/05/2024 2.18 3.29
Καρπούζι 02/05/2024 0.87 1.69
Κολοκυθάκι άσπρο 02/05/2024 0.65 1.54
Κουνουπίδι 29/04/2024 0.48 1.06
Κουνουπίδι 06/06/2024 1.50 2.44
Κουνουπίδι 03/06/2024 1.43 2.44
Φασολάκι 10/06/2024 2.34 3.66
Μπανάνες ντόπιες 22/04/2024 0.50 1.32
Τομάτες cherry 10/06/2024 2.40 4.65
Μπανάνες ντόπιες 13/05/2024 0.50 1.33
Τομάτες φοινικωτές 17/06/2024 1.38 2.42
Κουνουπίδι 16/05/2024 0.80 1.95
Πεπόνια 20/05/2024 0.47 0.94
Φασόλια ξεκούνια 17/06/2024 4.29 6.00
Καρπούζι 06/06/2024 0.41 0.64
Μπρόκολο 16/05/2024 0.70 0.99
Τομάτες cherry 22/04/2024 2.03 4.61
Φράουλες 23/05/2024 3.85 7.35
Πατάτες 13/06/2024 0.52 0.81
Κολοκυθάκι μαύρο 09/05/2024 2.11 2.91
Κραμπί κόκκινο 03/06/2024 0.77 1.50
Πιπεριές πράσινες 29/04/2024 1.85 2.94
Τομάτες 15/04/2024 0.68 1.28
Αγγούρι - υβρίδια 27/05/2024 0.43 0.89
Λουβί 10/06/2024 2.63 4.53
Κολοκάσι 17/06/2024 1.95 3.20
Πεπόνια 18/04/2024 2.46 4.10
Μπρόκολο 25/04/2024 0.73 1.68
Λουβί ξεκούνι 30/05/2024 4.50 6.45
Κολοκυθάκι άσπρο 13/05/2024 2.00 2.99
Πιπεριές πράσινες 16/05/2024 0.69 1.46
Πεπόνια 03/06/2024 1.58 2.26
Φασόλια ξεκούνια 06/06/2024 4.05 5.92
Κρεμμύδι ξηρό 06/06/2024 0.45 0.83
Κουνουπίδι 27/05/2024 1.42 2.39
Κολοκάσι 30/05/2024 1.90 3.20
Φασολάκι 22/04/2024 4.03 5.54
Αγγούρι - υβρίδια 29/04/2024 0.54 0.99
Πιπεριές πράσινες 13/06/2024 1.87 2.97
Κολοκύθι πάλκαπα 23/05/2024 1.07 1.85
Πιπεριές πράσινες 09/05/2024 0.74 1.45
Κραμπί κόκκινο 09/05/2024 0.75 1.27
Τομάτες 10/06/2024 1.50 2.30
Φασόλια ξεκούνια 23/05/2024 4.15 5.70
Μπανάνες ντόπιες 29/04/2024 0.50 1.30
Κολοκύθι πάλκαπα 02/05/2024 0.65 1.15
Κολοκάσι 15/04/2024 1.32 2.25
Κολοκυθάκι άσπρο 13/06/2024 0.70 1.43
Αγγούρι 22/04/2024 0.53 1.17
Κουνουπίδι 22/04/2024 0.44 0.96
Αγγούρι - υβρίδια 23/05/2024 0.43 0.91
Μελιτζάνες μαύρες 15/04/2024 0.64 0.99
Μπρόκολο 18/04/2024 1.00 1.93
Πεπόνια 29/04/2024 1.32 2.52
Τομάτες φοινικωτές 13/06/2024 1.44 2.45
Πιπεριές πράσινες 02/05/2024 0.90 2.16
Αγγούρι 02/05/2024 0.67 1.45
Νεκταρίνια 03/06/2024 2.50 4.25
Πατάτες 22/04/2024 0.61 1.04
Κραμπί λευκό 20/05/2024 0.50 1.18
Φασολάκι 23/05/2024 3.18 4.31
Κολοκύθι πάλκαπα 20/05/2024 1.03 1.88
Τομάτες φοινικωτές 06/06/2024 1.22 2.19
Φασολάκι 09/05/2024 2.50 4.04
Πιπεριές πράσινες 18/04/2024 1.44 2.73
Πατάτες 30/05/2024 0.50 0.86
Αγγούρι 23/05/2024 0.43 0.96
Λουβί 25/04/2024 6.00 7.70
Πεπόνια 13/05/2024 1.67 3.28
Φασολάκι 20/05/2024 2.51 3.97
Καρπούζι 03/06/2024 0.39 0.56
Μπρόκολο 17/06/2024 2.00 2.97
Μελιτζάνες κόκκινες 10/06/2024 0.85 1.83
Κολοκυθάκι άσπρο 22/04/2024 0.71 1.37
Αγγούρι 29/04/2024 0.62 1.19
Φράουλα πεδινής 10/06/2024 3.00 6.79
Κολοκύθι πάλκαπα 09/05/2024 1.00 1.60
Κολοκύθι πάλκαπα 13/05/2024 1.00 1.90
Κολοκάσι 09/05/2024 1.52 2.82
Τομάτες φοινικωτές 25/04/2024 1.48 2.38
Μελιτζάνες κόκκινες 25/04/2024 0.90 1.58
Κραμπί κόκκινο 23/05/2024 0.76 1.50
Κολοκυθάκι άσπρο 16/05/2024 2.00 2.96
Χρυσόμηλα 17/06/2024 2.55 3.72
Πεπόνια 06/06/2024 1.28 2.24
Κολοκάσι 27/05/2024 1.95 3.20
Πεπόνια 09/05/2024 2.00 2.97
Μελιτζάνες μαύρες 27/05/2024 0.94 1.91
Λουβί 22/04/2024 6.00 8.97
Κολοκυθάκι μαύρο 10/06/2024 0.91 1.69
Πεπόνια 02/05/2024 1.16 2.25
Τομάτες cherry 15/04/2024 2.48 5.08
Κραμπί λευκό 16/05/2024 0.70 1.35
Κολοκυθάκι μαύρο 03/06/2024 1.14 1.92
Μελιτζάνες μαύρες 18/04/2024 0.31 0.80
Κραμπί λευκό 18/04/2024 0.33 0.68
Λουβί 20/05/2024 3.55 5.64
Μελιτζάνες κόκκινες 17/06/2024 0.96 1.88
Κραμπί λευκό 27/05/2024 0.57 1.05
Χρυσόμηλα 13/06/2024 2.49 3.23
Κρεμμύδι κεφαλές 09/05/2024 0.43 0.95
Τομάτες 13/05/2024 2.36 3.21
Κραμπί κόκκινο 16/05/2024 0.79 1.50
Πεπόνια 23/05/2024 0.41 1.01
Καρπούζι 09/05/2024 0.77 1.49
Τομάτες cherry 17/06/2024 2.37 4.63
Κολοκάσι 29/04/2024 1.55 2.82
Κολοκάσι 20/05/2024 1.52 2.94
Πατάτες 16/05/2024 0.52 1.04
Κραμπί κόκκινο 17/06/2024 1.00 1.93
Κρεμμύδι κεφαλές 18/04/2024 0.55 1.06
Φράουλες 15/04/2024 3.47 6.09
Κολοκύθι πάλκαπα 16/05/2024 1.00 1.87
Καρπούζι 17/06/2024 0.73 1.13
Μπανάνες ντόπιες 15/04/2024 0.50 1.32
Κραμπί κόκκινο 22/04/2024 0.38 0.94
Φράουλες 27/05/2024 3.93 6.53
Καρπούζι 13/05/2024 0.56 1.23
Κολοκυθάκι άσπρο 06/06/2024 0.50 0.90
Φασολάκι 29/04/2024 3.17 4.57
Αγγούρι 06/06/2024 0.50 0.95
Λουβί 29/04/2024 6.07 7.70
Κολοκάσι 13/05/2024 1.52 2.94
Χρυσόμηλα 30/05/2024 2.50 6.80
Πιπεριές πράσινες 23/05/2024 0.62 1.45
Μελιτζάνες μαύρες 23/05/2024 1.03 1.93
Τομάτες cherry 13/05/2024 2.03 5.14
Πατάτες 27/05/2024 0.48 0.83
Μελιτζάνες μαύρες 13/05/2024 1.11 2.35
Πιπεριές πράσινες 17/06/2024 2.10 3.49
Αγγούρι 16/05/2024 1.42 2.48
Αγγούρι - υβρίδια 09/05/2024 1.28 2.16
Αγγούρι - υβρίδια 02/05/2024 0.73 1.36
Κολοκυθάκι μαύρο 29/04/2024 1.28 2.40
Κραμπί λευκό 06/06/2024 0.75 1.52
Μπανάνες ντόπιες 02/05/2024 0.50 1.35
Μελιτζάνες μαύρες 06/06/2024 0.66 1.50
Φράουλες 22/04/2024 3.93 6.36
Πατάτες 25/04/2024 0.60 0.98
Ροδάκινα 17/06/2024 2.30 3.80
Αγγούρι 13/05/2024 1.47 2.45
Τομάτες φοινικωτές 15/04/2024 1.30 2.21
Αγγούρι 15/04/2024 1.51 2.65
Πιπεριές πράσινες 27/05/2024 0.87 1.90
Φασολάκι 06/06/2024 1.74 2.83
Μελιτζάνες κόκκινες 22/04/2024 0.88 1.72
Φασολάκι 27/05/2024 3.08 4.56
Μπανάνες ντόπιες 06/06/2024 0.50 1.35
Κραμπί κόκκινο 25/04/2024 0.39 0.94
Μελιτζάνες κόκκινες 16/05/2024 1.34 2.24
Πατάτες 10/06/2024 0.50 0.70
Μελιτζάνες μαύρες 02/05/2024 0.59 1.14
Πιπεριές πράσινες 22/04/2024 1.41 2.46
Λουβί 13/06/2024 2.10 4.47
Κολοκύθι πάλκαπα 06/06/2024 1.00 1.87
Φασόλια ξεκούνια 13/06/2024 3.93 5.60
Μελιτζάνες μαύρες 17/06/2024 0.94 1.87
Κολοκυθάκι άσπρο 29/04/2024 0.70 1.64
Αγγούρι - υβρίδια 20/05/2024 1.01 1.71
Ροδάκινα 10/06/2024 2.20 3.68
Κρεμμύδι ξηρό 27/05/2024 0.45 0.99
Κολοκυθάκι άσπρο 20/05/2024 2.00 2.40
Κουνουπίδι 10/06/2024 1.80 2.76
Κραμπί κόκκινο 13/06/2024 0.81 1.65
Τομάτες cherry 02/05/2024 1.95 4.75
Φράουλες 25/04/2024 3.94 6.32
Αγγούρι - υβρίδια 30/05/2024 0.44 0.85
Κουνουπίδι 02/05/2024 0.45 1.06
Μελιντζάνες κόκκινες 27/05/2024 0.97 1.93
Κραμπί κόκκινο 30/05/2024 0.75 1.50
Μπρόκολο 15/04/2024 1.05 1.95
Καρπούζι 18/04/2024 1.07 2.06
Μπανάνες ντόπιες 18/04/2024 0.50 1.32
Κρεμμύδι ξηρό 17/06/2024 0.50 0.77
Φασολάκι 15/04/2024 4.03 5.60
Κρεμμύδι ξηρό 10/06/2024 0.50 0.83
Τομάτες 22/04/2024 1.30 2.04
Αγγούρι - υβρίδια 10/06/2024 1.02 1.85
Φασόλια ξεκούνια 03/06/2024 4.18 5.90
Μπρόκολο 03/06/2024 2.00 2.97
Αγγούρι 25/04/2024 0.62 1.23
Κρεμμύδι κεφαλές 23/05/2024 0.43 0.83
Αγγούρι - υβρίδια 16/05/2024 1.49 2.35
Φασολάκι 30/05/2024 2.64 4.31
Κολοκυθάκι μαύρο 02/05/2024 1.44 2.35
Κέρασι 06/06/2024 4.69 7.72
Αγγούρι 27/05/2024 0.47 0.94
Κολοκύθι πάλκαπα 30/05/2024 1.00 1.90
Νεκταρίνια 06/06/2024 2.00 3.61
Ροδάκινα 13/06/2024 2.30 3.70
Τομάτες cherry 13/06/2024 2.38 4.63
Κολοκάσι 22/04/2024 1.35 2.25
Λουβί 17/06/2024 3.40 5.26
Κρεμμύδι κεφαλές 25/04/2024 0.47 1.04
Μελιτζάνες κόκκινες 03/06/2024 0.92 1.87
Κραμπί κόκκινο 18/04/2024 0.36 0.93
Τομάτες cherry 23/05/2024 2.11 4.65
Τομάτες cherry 25/04/2024 1.97 4.61
Κολοκυθάκι άσπρο 15/04/2024 0.50 1.15
Φασολάκι 18/04/2024 4.02 5.64
Φράουλες 09/05/2024 3.94 6.19
Μπανάνες ντόπιες 25/04/2024 0.50 1.32
Κραμπί λευκό 23/05/2024 0.57 1.12
Κραμπί λευκό 17/06/2024 1.01 1.93
Κραμπί κόκκινο 10/06/2024 0.80 1.65
Κολοκυθάκι άσπρο 30/05/2024 0.50 1.01
Φράουλα ορεινής 03/06/2024 5.25 7.74
Καρπούζι 15/04/2024 1.17 2.12
Κέρασι 13/06/2024 4.00 6.97
Κουνουπίδι 15/04/2024 0.90 1.71
Καρπούζι 22/04/2024 1.06 1.83
Κεράσι 30/05/2024 5.50 8.30
Κουνουπίδι 17/06/2024 1.80 2.88
Μπανάνες ντόπιες 09/05/2024 0.50 1.32
Πατάτες 02/05/2024 0.55 0.89
Πατάτες 03/06/2024 0.50 0.79
Κρεμμύδι κεφαλές 13/05/2024 0.45 0.92
Τομάτες φοινικωτές 23/05/2024 1.92 2.79
Πατάτες 06/06/2024 0.52 0.76
Φασολάκι 13/05/2024 2.55 3.98
Μελιτζάνες κόκκινες 15/04/2024 1.00 2.24
Πιπεριές πράσινες 06/06/2024 1.88 3.05
Μπανάνες ντόπιες 27/05/2024 0.50 1.35
Κολοκύθι πάλκαπα 17/06/2024 1.49 2.51
Πεπόνια 10/06/2024 1.95 2.96
Πιπεριές πράσινες 15/04/2024 2.35 3.48
Χρυσόμηλα 03/06/2024 2.00 5.20
Τομάτες 30/05/2024 1.64 2.87
Τομάτες 23/05/2024 1.79 2.79
Τομάτες φοινικωτές 03/06/2024 1.34 2.51
Φράουλα ορεινής 13/06/2024 5.75 7.58
Κολοκυθάκι μαύρο 18/04/2024 0.75 1.47
Τομάτες φοινικωτές 20/05/2024 1.91 2.89
Μελιτζάνες κόκκινες 18/04/2024 0.85 1.54
Τομάτες cherry 30/05/2024 1.95 4.46
Κραμπί λευκό 30/05/2024 0.50 1.02
Πιπεριές πράσινες 25/04/2024 1.38 2.47
Μελιτζάνες κόκκινες 29/04/2024 0.83 1.58
Πεπόνια 27/05/2024 0.96 1.90
Αγγούρι 10/06/2024 1.07 1.89
Καρπούζι 16/05/2024 0.45 0.71
Μπανάνες ντόπιες 16/05/2024 0.50 1.33
Τομάτες 25/04/2024 1.48 2.20
Κραμπί κόκκινο 02/05/2024 0.38 0.94
Κολοκάσι 16/05/2024 1.52 2.94
Λουβί ξεκούνι 13/05/2024 4.20 7.45
Φασόλια ξεκούνια 09/05/2024 4.35 6.71
Καρπούζι 25/04/2024 1.02 1.76
Μπρόκολο 22/04/2024 1.00 1.93
Φράουλα ορεινής 30/05/2024 5.05 7.90
Μελιτζάνες μαύρες 30/05/2024 0.71 1.67
Κραμπί κόκκινο 27/05/2024 0.62 1.50
Λουβί 09/05/2024 5.00 7.20
Τομάτες 13/06/2024 1.49 2.27
Τομάτες φοινικωτές 30/05/2024 1.74 3.02
Μελιτζάνες κόκκινες 02/05/2024 0.85 1.58
Κολοκύθι πάλκαπα 27/05/2024 1.00 1.85
Κουνουπίδι 13/05/2024 0.95 1.95
Κέρασι 17/06/2024 4.30 6.95
Μελιτζάνες μαύρες 10/06/2024 0.71 1.42
Κρεμμύδι κεφαλές 13/06/2024 0.55 0.75
Χρυσόμηλα 06/06/2024 2.35 4.44
Καρπούζι 10/06/2024 0.50 0.74
Φράουλα πεδινής 30/05/2024 3.25 4.98
Λουβί 06/06/2024 2.57 4.44
Τομάτες φοινικωτές 27/05/2024 2.42 3.53
Πατάτες 29/04/2024 0.57 0.98
Λουβί 30/05/2024 3.25 5.14
Μπανάνες ντόπιες 23/05/2024 0.50 1.35
Κραμπί κόκκινο 20/05/2024 0.70 1.50
Φασόλια ξεκούνια 30/05/2024 4.10 6.06
Κραμπί κόκκινο 06/06/2024 0.75 1.55
Μελιτζάνες μαύρες 03/06/2024 0.68 1.50
Κραμπί κόκκινο 29/04/2024 0.39 0.94
Μπρόκολο 30/05/2024 1.00 2.97
Πιπεριές πράσινες 30/05/2024 0.97 1.86
Τομάτες φοινικωτές 16/05/2024 1.95 3.09
Κολοκυθάκι μαύρο 06/06/2024 0.88 1.72
Τομάτες 02/05/2024 1.72 2.66
Πατάτες 15/04/2024 0.62 1.08
Μελιτζάνες μαύρες 29/04/2024 0.62 1.17
Φασολάκι 25/04/2024 4.00 5.54
Κραμπί λευκό 13/06/2024 0.80 1.58
Ροδάκινα 03/06/2024 2.00 3.69
Αγγούρι 09/05/2024 1.27 2.33
Κολοκάσι 13/06/2024 1.95 3.20
Καρπούζι 23/05/2024 0.30 0.64
Κουνουπίδι 23/05/2024 1.05 1.94
Κολοκύθι πάλκαπα 22/04/2024 1.13 2.06
Μελιτζάνες μαύρες 09/05/2024 0.84 1.53
Κρεμμύδι ξηρό 30/05/2024 0.50 0.84
Αγγούρι 13/06/2024 1.07 1.93
Χρυσόμηλα 10/06/2024 2.50 4.45
Πεπόνια 15/04/2024 2.55 4.11
Κουνουπίδι 20/05/2024 0.99 1.94
Κολοκύθι πάλκαπα 13/06/2024 1.01 1.89
Κραμπί λευκό 09/05/2024 0.70 1.18
Καρπούζι 13/06/2024 0.51 0.88
Κραμπί λευκό 29/04/2024 0.29 0.66
Μπρόκολο 02/05/2024 0.70 1.45
Μπανάνες ντόπιες 20/05/2024 0.50 1.32
Πεπόνια 30/05/2024 1.27 1.92
Κρεμμύδι ξηρό 03/06/2024 0.50 0.84
Μελιτζάνες μαύρες 16/05/2024 1.27 2.46
Λουβί 13/05/2024 4.90 6.72
Κρεμμύδι κεφαλές 17/06/2024 0.58 0.87
Κραμπί λευκό 03/06/2024 0.54 1.10
Κραμπί λευκό 25/04/2024 0.37 0.68
Τομάτες cherry 27/05/2024 2.36 4.55
Μελιτζάνες κόκκινες 06/06/2024 0.85 1.87
Καρπούζι 30/05/2024 0.29 0.56
Πατάτες 23/05/2024 0.49 0.86
Μελιτζάνες κόκκινες 23/05/2024 1.00 1.90
Μελιτζάνες μαύρες 22/04/2024 0.40 0.81
Κολοκάσι 25/04/2024 1.55 2.73
Κολοκυθάκι άσπρο 17/06/2024 0.60 1.16
Μελιτζάνες κόκκινες 13/05/2024 1.34 2.31
Μπρόκολο 10/06/2024 2.00 2.99
Φράουλες 16/05/2024 3.35 6.79
Κραμπί λευκό 22/04/2024 0.23 0.66
Τομάτες 20/05/2024 1.81 2.69
Φράουλες 29/04/2024 3.85 7.06
Φράουλες 13/05/2024 3.92 6.00
Φασόλια ξεκούνια 20/05/2024 4.05 6.35
Κρεμμύδι κεφαλές 22/04/2024 0.52 1.06
Τομάτες cherry 29/04/2024 2.33 4.61
Αγγούρι 20/05/2024 0.95 2.05
Κρεμμύδι κεφαλές 29/04/2024 0.45 0.92
Πεπόνια 16/05/2024 0.80 1.63
Κέρασι 10/06/2024 4.15 6.97
Κολοκάσι 03/06/2024 1.95 3.20
Φασόλια ξεκούνια 13/05/2024 4.10 6.43
Κολοκάσι 06/06/2024 1.95 3.20
Πιπεριές πράσινες 10/06/2024 1.90 2.98
Κολοκυθάκι μαύρο 23/05/2024 1.67 2.74
Αγγούρι - υβρίδια 03/06/2024 0.45 0.89
Τομάτες cherry 06/06/2024 2.29 4.74
Αγγούρι - υβρίδια 18/04/2024 0.34 1.24
Πατάτες 13/05/2024 0.55 0.86
Κεράσι 03/06/2024 4.67 8.48
Φασολάκι 17/06/2024 2.35 3.65
Μελιτζάνες μαύρες 20/05/2024 1.31 2.11
Κολοκυθάκι άσπρο 10/06/2024 0.70 1.45
Κολοκυθάκι μαύρο 25/04/2024 1.28 1.95
Φασόλια ξεκούνια 27/05/2024 4.37 5.97
Φράουλες 20/05/2024 3.35 6.79
Αγγούρι - υβρίδια 06/06/2024 0.58 0.87
Μπανάνες ντόπιες 03/06/2024 0.50 1.35
Κρεμμύδι κεφαλές 15/04/2024 0.61 1.16
Φράουλες 18/04/2024 3.93 6.15
Τομάτες 18/04/2024 0.71 1.26
Κολοκάσι 18/04/2024 1.35 2.24
Κολοκυθάκι άσπρο 03/06/2024 0.50 1.02
Τομάτες 09/05/2024 1.66 2.41
Κουνουπίδι 25/04/2024 0.36 1.06
Κολοκυθάκι μαύρο 17/06/2024 0.82 1.47
Λουβί ξεκούνι 03/06/2024 4.00 4.99
Μελιτζάνες κόκκινες 20/05/2024 1.40 2.28
Μελιτζάνες μαύρες 13/06/2024 0.78 1.42
Καρπούζι 20/05/2024 0.35 0.66
Κολοκυθάκι άσπρο 23/05/2024 0.65 1.15
Αγγούρι 18/04/2024 0.38 1.38
Κραμπί κόκκινο 13/05/2024 0.75 1.50
Φασολάκι 16/05/2024 2.52 3.98
Κολοκυθάκι μαύρο 15/04/2024 0.78 1.76
Κραμπί κόκκινο 15/04/2024 0.58 0.94
Φασολάκι 03/06/2024 1.75 2.87
Αγγούρι 30/05/2024 0.47 0.91
Κολοκυθάκι άσπρο 09/05/2024 1.30 1.76
Φράουλες 02/05/2024 4.12 6.02
Αγγούρι - υβρίδια 13/05/2024 1.48 2.40
Φασολάκι 02/05/2024 2.57 4.04
Πατάτες 18/04/2024 0.60 1.05
Τομάτες φοινικωτές 09/05/2024 1.94 2.69
Αγγούρι 03/06/2024 0.47 0.94
Φράουλα ορεινής 10/06/2024 5.75 8.46
Τομάτες 29/04/2024 1.92 2.69
Λουβί 16/05/2024 4.50 6.74
Φασόλια ξεκούνια 02/05/2024 5.00 7.18
Κολοκυθάκι άσπρο 18/04/2024 0.58 1.06
Τομάτες 03/06/2024 1.39 2.43
Κολοκυθάκι μαύρο 27/05/2024 1.41 2.48
Κολοκυθάκι μαύρο 16/05/2024 2.27 3.25
Κραμπί λευκό 10/06/2024 0.81 1.60
Φασολάκι 13/06/2024 2.30 3.51
Κολοκύθι πάλκαπα 10/06/2024 0.98 1.86
Κολοκυθάκι μαύρο 22/04/2024 0.73 1.37
Κρεμμύδι κεφαλές 16/05/2024 0.48 0.92
Κραμπί λευκό 02/05/2024 0.32 0.66
Λουβί 03/06/2024 3.07 4.86
Μελιντζάνες κόκκινες 30/05/2024 0.97 1.93
Πεπόνια 13/06/2024 1.82 2.94
Κολοκύθι πάλκαπα 25/04/2024 0.88 1.75
Μπρόκολο 06/06/2024 2.00 2.97
Κολοκύθι πάλκαπα 03/06/2024 1.00 1.90
Φασόλια ξεκούνια 10/06/2024 4.12 5.88
Αγγούρι - υβρίδια 15/04/2024 1.32 2.26
Κουνουπίδι 13/06/2024 1.80 2.76
Κραμπί λευκό 13/05/2024 0.73 1.42
Τομάτες cherry 18/04/2024 2.38 4.49
Πατάτες 17/06/2024 0.50 0.67
Μπρόκολο 29/04/2024 0.68 1.42
Αγγούρι - υβρίδια 13/06/2024 1.06 1.88
Κολοκυθάκι μαύρο 30/05/2024 1.19 2.21
Τομάτες cherry 09/05/2024 2.00 5.08
Τομάτες φοινικωτές 29/04/2024 1.99 2.98
Τομάτες 17/06/2024 1.53 2.27
Κολοκάσι 10/06/2024 1.95 3.20
Κολοκυθάκι άσπρο 27/05/2024 0.60 1.02
Αγγούρι - υβρίδια 22/04/2024 0.34 0.80
Κρεμμύδι ξηρό 23/05/2024 0.50 0.99
Λουβί 27/05/2024 3.10 5.48
Κολοκύθι πάλκαπα 18/04/2024 1.23 2.88
Πεπόνια 25/04/2024 1.70 3.11
Κουνουπίδι 18/04/2024 0.32 1.12
Κολοκάσι 23/05/2024 1.95 3.20
Πεπόνια 22/04/2024 2.32 3.84
Τομάτες 27/05/2024 2.39 3.46
Ροδάκινα 06/06/2024 2.20 3.38

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top