Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις ζημιών ανά περιοχή


Επηρεαζόμενες Επαρχίες / Κοινότητες / Δήμοι

Είδος Ζημιάς

Ζημιά σε

Ημ. Έναρξης Υποβολής
Αιτήσεων

Ημ. Λήξης
Υποβολής
Αιτήσεων

Σύνδεσμο

Ορά

Χαλάζι

Μέσπιλα

12/04/2024

26/04/2024


Κιβισίλι, Μαζωτός και Σοφτάδες

Χαλάζι

Υπαίθρια λαχανικά και πατάτες

12/04/2024

26/04/2024


Ορούντα

Χαλάζι

Πατάτες και λαχανικά

15/04/2024

29/04/2024


Δήμος Παραλιμνίου

Χαλάζι

Καλλιέργειες πεπονοειδών

11/04/2024

25/04/2024


Ξυλιάτος

Χαλάζι

Μέσπιλα

29/03/2024

12/04/2024


Ψιμολόφου

Χαλάζι

Μέσπιλα

28/03/2024

11/04/2024


Δήμοι Στροβόλου, Λακατάμιας (Πάνω και Κάτω) και στην Κοινότητα Κάτω Δευτεράς

Χαλάζι

Σιτηρά, ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, πορτοκάλια (ποικιλία Βαλέντσια) και χρυσόμηλα (ποικιλία Κουρώ)

27/03/2024

10/04/2024


Καντού

Χαλάζι

Εσπεριδοειδή (εκτός μανταρίνια, κλεμεντίνες,πορτοκάλια μέρλιν, λεμόνια)

28/02/2024

08/03/2024


Κοκκινοτριμιθιά

Χαλάζι

Εσπεριδοειδή (με εξαίρεση τις κλεμεντίνες και τα ομφαλοφόρα πορτοκάλια)

22/02/2024

07/03/2024


Κάτω Κουτραφάς

Χαλάζι

Μεσπιλιές

22/02/2024

07/03/2024Πορίσματα Ζημιών σε σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά ανά περιοχή
Επηρεαζόμενες κοινότητες
Είδος Ζημιάς
Ζημιά σε
Ημερομηνία Υποβολής Ένστασης μέχρι
Σύνδεσμος


Έντυπα Δήλωσης Ζημιάς